Brandweer: “Het vredeslicht brengt ons samen”.

Korpsabzeichen_FFOE_schwarz

Van een kleine waakvlam naar een groot licht

Brandweerafdelingen in Oostenrijk wakkeren het kleine waakvlammetje aan tot een warm, menselijk en groot licht. De initiatieven die gedragen worden door veel brandweerlieden, weet jaarlijks het hart van de mensen te raken. Vooreerst maken ze tijd vrij om in Linz het vredeslicht tijdens de live uitzending van de ORF op te halen. Vervolgens transporteren ze het vredessymbool naar elke brandweerhoofdkazerne van het land, om het dan verder te verdelen naar elke plaatselijke kazerne. Dit gaat gepaard met een jaarlijks treffen van collega’s brandweerlieden.  Voor deze aangelegenheid wordt het vuur niet bestreden, maar wordt de warme gloed van de vlam eerder gekoesterd. Voor wie nog wat tijd over heeft, kan nadien altijd terecht voor een hapje en een tapje.

Jaarlijks treffen.

De ORF kan al 20 jaar op de medewerking van de brandweer rekenen. Vooral de jeugdafdelingen zijn super gemotiveerd. Het verder doorgeven van het vredeslicht is voor de jeugdbrandweer wellicht de belangrijkste activiteit van het jaar geworden. “Door dit jaarlijks treffen, krijgen meer dan 400 geëngageerde jongeren een duwtje in de rug. De samenhang van de brandweerkorpsen uit de streek, wordt hierdoor zichtbaar.

In elke kazerne ….. tot aan ieders deur…

Op kerstavond wordt bij elke brandweerkazerne het vredeslicht ter beschikking gesteld. Maar jongeren van de jeugdbrandweer trekken ermee de straat op. En deze aanpak werkt! Want op deze wijze komt de jeugdbrandweer in contact met nieuwe jongeren die op hun beurt uitgenodigd worden een kijkje te komen nemen naar de kazerne en de jeugdafdelingen van de brandweer.

Collega’s die het leven lieten….. vergeten we niet.

Het gebeurt dat bij een interventie een brandweerman of vrouw om het leven komt. Zo’n overlijden van een collega kan een korps diep treffen. Iedereen is het erover eens, dat men deze helden wil blijvend herinneren. Met het vredeslicht zoeken medewerkers elk jaar het graf van die collega op, die z’n of haar leven liet om het leven van een ander te redden. Op het graf  laten collega’s op kerstavond als teken van waardering en dank het vredeslicht branden. Een mooi gebaar, dat mensen bij het gemis van een collega dichter bij elkaar kan brengen.

Internationale belangstelling brandweer.

Niet alleen in Oostenrijk, maar ook in Duitsland en Italië werken brandweerlieden actief mee aan het vredesproject. Het is een teken van hoop en solidariteit, ongeacht jouw religie of jouw huidskleur. Ook bij de brandweerkorpsen in het buitenland groeit de internationale belangstelling voor het vredeslicht.