Corona Update

Corona update Vredeslicht 2020
We hebben een licht voor jou

Vredeslicht 2020: Hoopvol uitkijken naar het Vredeslicht.

23517621_129473927718655_3981748793770041335_n

Momenteel kijken we hoopvol uit om het vredeslicht 2020 in ons land te kunnen verwelkomen. Mocht deze internationale samenwerking het licht zien in ons land, dan werd dit vooraf gegaan door tal van mensen die het vredeslicht in veilige omstandigheden over een afstand van 4000 km wisten aan elkaar door te geven. Vooral in tijden van deze pandemie, krijgt het vredeslicht hierdoor een bijzonder karakter. Juist in deze periode, waar alles bijna stil is gevallen, neemt het vredeslicht opnieuw een moeilijke hindernis. Deze keer niet de muur van Berlijn, of de grens tussen Palestina en Israël. Het vredeslicht doorkruist dit jaar een ander oorlogsgebied. Eentje die ons allen treft.

De medewerkers van het Vredeslicht hebben de intentie om mensen te bemoedigen in deze donkere tijden. In onderling overleg onderzochten we de  mogelijkheden  om dit teken aan u, uw familie en elkaar te kunnen toevertrouwen. We menen te weten dat het vredeslicht juist vandaag een toegevoegde waarde biedt aan mensen die willen uitkijken naar betere tijden. We durven er daarom op aandringen, om het verdelen van het vredeslicht op een georganiseerde wijze te laten verlopen.

– Mensen die hun interesse voor het vredeslicht laten blijken, worden uitgenodigd om contact op te nemen met de coördinatoren van jouw regio. (zie contacten) Men zal u nadere instructies meegeven op welke wijze mensen het vredelicht kunnen komen afhalen.
– Die nadere instructies kunnen inhouden dat iedere geïnteresseerde mogelijks een precies uur zal krijgen om het vredeslicht op te halen met het dringend verzoek om maximum met twee te komen met mondmasker (een chauffeur en iemand om de lantaarn te dragen) en dit om de regels inzake het samenscholingsverbod (Max. 4 personen) na te leven.

Voor de regio Brugge, Kortrijk, Ieper, Gent, Leuven en Landen zien we af van een ontvangstceremonie zoals de voorgaande jaren, maar “organiseren” we een Vredeslicht Light. Deze activiteiten werden voorgelegd aan de plaatselijke besturen. Indien u activiteiten organiseert in het kader van het vredeslicht, hou er dan rekening mee dat u zich moet schikken naar de geldende Corona-maatregelen.

En dat wil zeggen :
(1) verbod op samenscholingen van meer dan 4 personen, (2) het dragen van een mondmasker; (3) het respecteren van de afstandsregel van 1,5 m.;
(4) het verbod op deur-aan-deur-verkoop en – bezoek.

– Indien u een publieke activiteit organiseert, leg die dan ter goedkeuring voor aan de burgemeester.

Tot slot willen we er ons aan houden om alle mensen, waar u ook aan de slag bent, teneinde de Covid 19 problematiek te bestrijden, een warm hart toe te dragen. We hebben een licht voor jou. Een licht dat onderweg is om u te danken.
En mocht u ergens het vredeslicht zien branden of bij zich hebben, voel je dan vrij om verbonden te zijn met mensen,  die dezelfde boodschap met elkaar willen delen. Een boodschap van gezondheid, hoop en moed.

Mogen we u allen, ondanks de bijzondere tijden, in de mate van het mogelijke, betekenisvolle dagen toewensen. In de hoop dat dit vuur (symbolisch) mag branden bij ieder van ons.  Goede moed aan allen en in verbondenheid. Namens het bestuur Vredeslicht VZW

hands-1926414_1920

Gooit Corona roet in het eten voor het Vredeslicht en adventsfest 2020?

Het is voor ieder van ons spannend afwachten. Komt de Oostenrijkse televisieomroep dit jaar overgevlogen van Bethlehem naar Wenen met het vredeslicht? We houden rekening met verschillende scenario’s. We kijken uit naar het blijde nieuws, de verlossende woorden waar ons wordt meegegeven dat het vliegtuig in Oostenrijk is toegekomen. Het Adventsfest 100 000 lichter met Florian Silbereisen staat gepland op zaterdag 28 november 2020 op ard1 20u15. Het is nog even bang afwachten.

DB geeft geen vergunning om het vredelicht te transporteren.

Als het vredeslicht er komt, zal dit jaar niet met de trein worden overgebracht vanuit Oostenrijk. Volgens de Duitse spoorwegen is het brandgevaar om het vredeslicht te vervoeren in combinatie met de alcoholgel te groot. Daarom wordt een netwerk voorzien waar men met auto’s vanuit Salzburg, het vredeslicht over heel Duitsland wil verspreiden.