De uitdagingen van het vredeslicht

Even tot rust komen.

lamp-4042946_1920

Mensen met elkaar verbinden…..

Velen voelen zich verbonden met de miljoen mensen, die tijdens de donkere dagen het vredessymbool met elkaar willen delen. Midden de feesttafel, bij patiënten in het ziekenhuis of het rusthuis en op openbare plaatsen, doet deze waakvlam ons aan iets herinneren. Namelijk dat we over menselijke, levensbeschouwelijke of politieke grenzen heen, door het vredeslicht, met elkaar verbonden kunnen worden. De symboliek van vuur, en meer bepaald van het vredeslicht, is bij mensen nooit veraf geweest.

DSC1506

Een moeilijke (fysieke-mentale) hindernis overwinnen.

Daar waar muren mensen van elkaar scheiden, probeert het vredeslicht mensen op een of andere wijze terug samen te brengen. Het vredeslicht kan terugblikken op het overwinnen van door de mens veroorzaakte obstakels. In 1991 speelde in Berlijn het vredeslicht een centrale rol om de 2 stadsdelen West-en Oost Berlijn terug met elkaar te verenigen. Wijlen bondskanselier Helmut Kohl ontving in 1991 het vredeslicht in de Duitse hoofdstad als teken van verzoening. Vandaag komt het vredeslicht de moeilijke grens tussen Palestina en Israël voorbij.

foto Unsplash Tomas Val
foto Unsplash Tomas Val
foto Unsplash Engin Akyurt
foto Unsplash Engin Akyurt

Het licht krijgt vooral een symbolisch rol van betekenis in deze moeilijke Coronatijden. Ook dit is een hindernis die we kunnen overwinnen. We kunnen met het licht helaas niet genezen, maar wel helende wonden van angst wegnemen door met elkaar verbonden te zijn. Een lichtpunt voor patiënten die op weg zijn naar betere tijden, een lichtpunt voor mensen achter de muren van een gevangenis of mensen die het beste van zichzelf geven. Het vredeslicht heeft iets, wat mensen er toe kan aanzetten om dichter bij elkaar te komen…… Iedereen die het wenst, kan hier deel van uitmaken…. Een  ontmoeting die voor mensen veelbetekenend kan zijn.

Op sportieve wijze het licht aan elkaar doorgeven.

In ons land kiezen we er voor om het vredeslicht op menselijke kracht over te brengen van het ene dorp naar het andere. Alle soorten gemotoriseerde voertuigen proberen we zo veel als mogelijk te weren om het lopend vuurtje op de volgende bestemming te krijgen. Hiervoor kunnen we de hulp van heel wat sportievelingen gebruiken. In tegenstelling tot het overdragen van het olympisch vuur, kan iedereen zelf actief participeren aan het verspreiden er van.  De reacties van deelnemende joggingclubs en wandelclubs waren overwegend positief. Wens je deel te nemen aan volgende editie?  Dat kan….

Foto Friedenslichtlauf Deutschland
Foto Friedenslichtlauf Deutschland

Een ontvangstmoment organiseren.

In Zwitserland en Duitsland zijn er tal van plaatsen waar een grote menigte de intrede van het vredeslicht van dicht bij wenst te beleven. In Zurich (CH) meert elk jaar vanuit het meer het vredeslicht met de boot aan. Vorig jaar stonden op deze plaats 5000 mensen het vredeslicht op te wachten. In Dortmund en Dresden komt heel wat volk over de vloer. Ook in ons land krijgen meer en meer mensen voeling met het initiatief. Zowel in Eupen, Brugge, Tongeren, Ieper, Zedelgem en Boutersem mag de komst van het vredeslicht op veel bijval rekenen.  Wil je zelf een verdeelpunt organiseren? Aarzel dan vooral niet om met ons contact op te nemen. / Foto hiernaast werd genomen tijdens het ontvangstmoment in Roeselare.

foto Vredeslicht Roeselare
foto Vredeslicht Roeselare

Een extra element van gezelligheid aan de feesttafel.

In bepaalde delen van Oostenrijk is het pas kerstavond, als de kaarsen op de feesttafel worden aangestoken met het vredeslicht. Kleinkinderen overhandigen het aan oma en opa. De kerstboom en het vredeslicht zijn de 2 noodzakelijke elementen die niet mogen ontbreken om er een geslaagd feest van te maken.

foto unsplash dinner
foto unsplash dinner

Op zoek naar wat we met elkaar gemeen hebben.

Paus Franciscus ontvangt in Rome het vredeslicht.
P1010949-300x225
Het vredeslictht op bezoek in een moskee. (foto friedenslitht.de)

Het vredeslicht kan met alle mensen worden gedeeld. Ook met personen die misschien anders, maar op een even waardevolle wijze in het leven staan. De diversiteit aan invalswegen om het vredeslicht te identificeren, kan juist een meerwaarde zijn om mensen met elkaar te verbinden. Temeer omdat vanaf de vertrekplaats in Bethlehem, tot aan het vliegtuig in Tel Aviv, het vredeslicht over een afstand van amper 100 km. een gebied van 5 verschillende levensbeschouwingen weet te overbruggen. De geboortegrot alleen al is eigendom van Rooms-katholieke Kerk, de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Armeens-apostolische Kerk. En voor deze waakvlam (Israël) het jodendom bereikt, reist het vredessymbool nog eerst doorheen een overwegend islamitisch gebied (Palestina).

Ook in West-Europa leven verschillende culturen en religies samen. Elke groep maakt deel uit van de samenleving.  Juist daarom nodigt dit vredessymbool ons uit, om (inter-levensbeschouwelijk) naar elkaar te luisteren. Maar  elke levensbeschouwing kan aan het vredeslicht een eigen duiding geven, zonder dat het storend moet overkomen bij de ander. Dan rest ons nog enkel de vraag, hoe we die verschillende invalswegen met elkaar kunnen verbinden?

Wie de volledige toedracht van het vredeslicht wil kennen, gaat misschien het best even langs bij de verschillende levensbeschouwingen. Het vredeslicht kan nl. onderdak krijgen in een kerk, een synagoge, een moskee, een abdij, een gemeentehuis, ziekenhuis, cultureel centrum of ‘het huis van de mens.’ De vrede wordt doorgegeven aan kinderen, senioren, zieke mensen, christenen, arbeiders, moslims, kortom aan iedereen die een positieve bijdrage wil leveren aan onze samenleving.

Generatie-overbruggend.

lights-2942099_1920

Het vredeslicht brengt zowel kinderen, volwassenen en senioren samen. Zowel oud als jong kunnen het elkaar toebedelen.  Iedereen weet dat bij het overhandigen van het kleine licht enige voorzichtigheid geboden is. Kinderen laten we bv nooit alleen met vuur spelen.. Mits een goede begeleiding, is er uiteraard wel heel wat mogelijk.

Daarnaast worden er acties ondernomen om tal van senioren met het vredeslicht te bezoeken. Zowel in ziekenhuizen, rusthuizen als bij mensen thuis, wordt de jeugd in Oostenrijk mee ingeschakeld. Heeft het gemeentebestuur voor alleenstaanden een kerstkaartje of een uitnodiging te bedelen? Dan wordt dit door jongeren met het vredeslicht aan de betrokkene overhandigd. Het vredeslicht geeft jonge mensen kansen om met senioren in contact te komen.

Een antwoord tegen eenzaamheid.

Foto Unsplash Toni Oprea
Foto Unsplash Toni Oprea

Het vredeslicht is voor ons allemaal een kans om verantwoordelijkheid op te nemen en het probleem van de eenzaamheid zoveel als mogelijk in te dijken. Daarom werken we graag samen met gemeentebesturen en organisaties om zoveel als mogelijk mensen op te zoeken met een boodschap van vrede voor alle mensen.

Een dank-je-wel licht overhandigen.

Het  gebeurt nog altijd te weinig. Iemand ‘dank je wel’ zeggen. Een arts die iemand heeft genezen, een brandweerman die iemand kon redden, een leerkracht die een kind iets bijbracht, een postbode die tijd vrij maakt voor senioren. Er zijn redenen genoeg om niet alleen iemand in de bloemen te zetten, maar hem of haar ook het licht aan te reiken. Wellicht was deze man of vrouw in het afgelopen jaar een licht voor iemand anders. Hiervoor willen we graag tijd vrijmaken. Deze verhalen van dienstbaarheid en liefde zijn vaak de mooiste verhalen die mensen elkaar kunnen toebedelen. In het licht van Kerstmis menen we te weten dat het vredeslicht hier een rol van betekenis kan spelen.

Verbonden blijven met dierbare overledenen.

Je bent pas overleden, als je wordt vergeten. Tijdens de feestdagen worden mensen soms geconfronteerd met een lege stoel in de woonkamer. Iemand die er niet meer is.  Soms is dit gemis groot. Mensen kiezen er dan voor om het vredeslicht op het graf te plaatsen, terwijl aan de feesttafel hetzelfde vredeslicht brandt.  Op een of andere wijze blijft men dan  verbonden met mensen die we jammer genoeg uit handen moesten geven.

een bijzondere uitnodiging …. .

Het vredeslicht heeft iets. Aan ieder van ons om uit te maken wat het voor mensen kan betekenen. Het positieve van het verhaal is,  dat mensen ermee aan de slag kunnen.  Het is een middel, dat iedereen ertoe kan aanzetten, om in onze diverse samenleving, mensen met elkaar te verbinden.