steunpunt Ieper

Jonge mensen uit Duitsland brengen ons 100 jaar na de oorlog, het vredeslicht.

Voor velen is een einde gekomen aan de reeks van herdenkingen die werden gehouden naar aanleiding van wat men noemt “de grote oorlog”Toch is Ieper voor velen meer dan een herdenkingsstad alleen. Ieper is ook een stad waar veel positief nieuws te rapen valt.

Op 21 december aanstaande komt het Vredeslicht voor het eerst naar Ieper. Jongeren uit de Ieperse Zusterstad Siegen brengen het Vredeslicht vanuit Duitsland tot bij ons.
Het Vredeslicht wordt om 17 uur ter hoogte van de Rijselpoort overhandigd aan het stadsbestuur van Ieper. Daar wordt het licht voor een eerste keer gedeeld.
De stad voorziet in 100 lantaarns om het licht naar de binnenstad te brengen. De stad zoekt dus 100 inwoners van de stad, jong en oud(er) om deze lantaarns te dragen. Maar uiteraard is iedereen welkom om met fakkels, kaarsen, lantaarns tegen 17 uur naar de Rijselpoort te komen om het Vredeslicht met elkaar te delen en daarna te voet naar de binnenstad te brengen. Op de binnenkoer van de Lakenhalle wordt aansluitend op de lantaarntocht een korte Vredeswake georganiseerd en kan iedereen zijn/haar Vredesboodschap neerschrijven in het Vredesregister dat de stad op 21 december opent. Tot slot wordt er geklonken op de Vrede.
Na de wake wordt het Vredeslicht opgesteld in de inkomhal van het In Flanders Fields Museum waar iedereen die het wil tot op 31 december het Vredeslicht kan ophalen om het te delen met familie, mensen uit de vereniging, de instelling,… Uiteraard blijft het ook mogelijk om een boodschap in het Vredesregister te schrijven. Word jij één van de 100 lantaarndragers?
Inschrijven kan via vrede@ieper.be
17. friedenslicht_2015-0a45f5dab8770e137e2ed6a5fc2cf831 basel

Dat het uitgerekend 100 jaar na de oorlog, jongeren zijn uit Duitsland, die het symbool komen overhandigen, maakt van dit gebeuren een bijzonder uniek gegeven.

Het is de bedoeling om vooral de inwoners de kans te geven om een stukje van dit vredeslicht mee te nemen  naar huis. De vierkante centimeter die het vredeslicht groot is, kan op die dag dan hopelijk thuiskomen in het hart van veel mensen.

“Met het vredeslicht willen we graag verder bouwen aan de toekomst van Europa, waar alle mensen uit de samenleving kiezen om met elkaar in dialoog te willen gaan. Het vredeslicht is hiertoe een middel, waardoor over nationaliteiten en levensbeschouwingen heen, mensen elkaar kunnen ontmoeten. We hopen met het vredessymbool aan te meren in elke stad, die inspanningen levert, om mensen naar waarheid, geloof en liefde met elkaar te verbinden.”

Programma: vrijdag 21 december 2018

13u00: aankomst jongeren uit Siegen in Ieper– welkom in stadhuis –  schijven van vredesboodschap door de Duitse en de Ieperse jongeren :  16u45  vertrek naar de Rijselpoort. 17u00: officiële overhandiging van het Vredeslicht.   17u15: vertrek Duitse jongeren naar Siegen.  17u15: vertrek naar de Lakenhalle met lantaarns 17u45: aankomst in de Lakenhalle.

  • Lantaarns worden in de vorm van het Vredesteken op de binnenkoer gezet – iedereen staat er rond.
  • Duiding van het initiatief “Het Vredeslicht”
  • Een jongere leest de tekst die in de namiddag geschreven is.
  • Muziek – zang – poëzie –  5 minuten stilte.
  • Mogelijkheid om het Vredesregister te ondertekenen en het Vredeslicht te delen, mee te nemen naar huis, de vereniging, de kerk, de instelling…
  • Klinken op de Vrede

Voor meer inlichtingen Filip Deheegher  Diensthoofd Vrede Ieper.

Verdeelpunten Ieper Vredesstad!

Protestantse kerk zondag 23 december 2018 Ieper: 

voor alle belangstellenden uit alle levensbeschouwingen.

Organisatie: Protestantse Kerk Ieper
naam: dr. Eleonora Hof
Email: eleonora.hof@gmail.com
Telefoon: 0493848689
Adres waar het Vredeslicht zal verdeeld worden: Beluikstraat 19
Datum : zondag 23-12-2018 van 10 tot 11 uur voormiddag.
Graag nodigen wij zo veel mogelijk mensen uit naar deze kerkdienst.

Flanders Fields Museum.

Na de wake wordt het Vredeslicht opgesteld in de inkomhal van het In Flanders Fields Museum waar iedereen die het wil tot op 31 december het Vredeslicht kan ophalen om het te delen met familie, mensen uit de vereniging, de instelling,… Uiteraard blijft het ook mogelijk om een boodschap in het Vredesregister te schrijven. Word jij één van de 100 lantaarndragers?
Inschrijven kan via vrede@ieper.be