Burgervaders van Münster en Osnabrück schenken levensbeschouwingen een boodschap van vrede.

In april 2015 had de Europese Commissie de stadhuizen van Münster en Osnabrück als locaties uitgekozen om hun initiatief wat kracht bij te zetten. In Münster werd trouwens het verdrag ondertekend van een grootschalig conflict (dertigjarig oorlog) waar de meeste Europese mogendheden bij betrokken waren.

In middens wordt wel eens gesproken dat mensen naar elkaar moeten toestappen, we elkaar beter moeten leren kennen.  Maar in een samenleving van diversiteit, zijn er weinig van die momenten waar mensen elkaar in die verscheidenheid kunnen ontmoeten. Vredessteden Münster en Osnabrück knutselden met de verschillende levensbeschouwingen een platform bij elkaar om een dergelijke ontmoeting mogelijk te maken.

Dit model kan andere overheden inspireren, In Brugge komen op woensdagavond 19 december om 18u30 verschillende levensbeschouwingen samen om elkaar te ontmoeten.  De boodschap van het vredeslicht en het vredeslicht zelf is er voor en van iedereen. Elke levensbeschouwing kan er mee aan de slag. De essentie van het initiatief is dat we tijd maken voor elkaar en dat het mensen samen brengt. Volgens de burgemeester van Münster is dit één van zijn belangrijkste momenten van het jaar.  Deze burgervader voelt aan dat in een Europa van morgen gezocht kan worden naar een eenheid in diversiteit. En daarom is de dialoog met het oog op een vredevolle samenleving een vast bestanddeel van de stad geworden.

Met tientallen uitnodigingen naar verschillende levensbeschouwingen, confessionele groepen en geloofsgemeenschappen biedt deze stad een platform aan, om elk jaar opnieuw in aanwezigheid van een diverse groep mensen een vredeslicht aan te steken.  Deze ontmoeting werd gekoppeld aan een culturele activiteit.

De stad Osnabrïck nam naar verluidt contact op met het bestuur van Münster. En vandaag vindt de jaarlijkse bijeenkomst van de religieuze gemeenschappen afwisselend plaats in beide steden.

Burgemeester Wolfgang Griesert verwoordde het als volgt: “De ontmoeting van vandaag hier in de Vredeszaal van Osnabrück is een teken van twee volledig zelfbewuste gemeenschappen die zich bijzonder inzetten voor het behoud en de bevordering van vrede en verdraagzaamheid.

110 vertegenwoordigers van meer dan 30 religieuze gemeenschappen schreven een verklaring die zelfs vandaag precies beschrijft wat deze bijeenkomst en uitwisseling inhoudt:  “Gelijkheid, Vrijheid, democratie en waardigheid blijven een basisbeginsel van onze wederzijdse solidariteit en wederzijds respect, ondanks culturele, religieuze en ideologische verschillen. We zijn ervan overtuigd dat alle religies een groot potentieel hebben voor het oplossen van conflicten en het veiligstellen van vrede. We pleiten ervoor om deze vaardigheden  te ontwikkelen in publieke verantwoordelijkheid en weerstand te bieden aan elke neiging tot religieuze absoluutheid en geweld. “

Burgervader Markus Lewe van de stad Münster nam tot slot het woord: De samenwerking met de verschillende religies verrijkt  beide steden. Iedereen is er voor verantwoordelijk dat deze bijeenkomst slaagt. “De band van religies in onze steden is gastvrijheid.” Het is een wens om in het Europa van morgen elkaar beter te leren kennen en kansen te creëren om de polarisering van onze samenleving tegen te gaan.

Evenement Details