Fakkeltocht in Eindhoven: Duizenden mensen op zoek naar een hoopvolle samenleving.

Eindhoven maakt zich op voor een nieuwe fakkeltocht.

Vredeslicht of vredesvuur
jij belicht in mij
alles wat ik
te kort schiet naar anderen
Maar samen
in die zee van licht
voel ik dat ……
in verdraagzaamheid veranderen                 Vrij vertaald naar Jessica Bartels, stadsdichter van Eindhoven.

Op 24 december 2019 wordt opnieuw de Fakkeltocht gehouden.

Traditioneel wordt in Eindhoven op 24 december (kerstavond) de Fakkeltocht voor verdraagzaamheid en vrede gelopen. De Fakkeltocht werd voor het eerst gehouden in 1992 toen in het Duitse Solingen aanslagen werden gepleegd op migranten. Sindsdien heeft de tocht in het teken gestaan van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. Elk jaar verzamelen zich weer vele duizenden mensen op het Wilhelminaplein om de aandacht te vestigen op de veelzijdigheid van de Eindhovense samenleving.

De Fakkeltocht is voor veel mensen een vertrouwd onderdeel geworden van de feestdagen. Hiermee geeft Eindhoven aan hoeveel mensen in onze regio zich willen inzetten voor een samenleving, waarin verdraagzaamheid en respect voor elkaar centraal staan. Samen leven vraagt om tolerantie, om geven en nemen. Samen leven vraagt ook om het stellen van grenzen. Dat geldt voor ons allemaal, welke kleur, godsdienst of overtuiging we ook hebben.

Evenement Details
  • Begin datum
    24 december 2019 18:00
  • Eind datum
    24 december 2019 20:00
  • Categorie