het officieel ORF verdeelmoment

ORF oö verdeelt in Linz het vredeslicht aan alle medewerkers en partners.

Het internationaal ORF-vredeslicht wordt officieel overhandigd aan medewerkers en alle sympathisanten in de meeste ORF studio’s. Tijdens een namiddaguitzending in Linz , komen een aantal dagen voor kerstavond, de vaste partners rechtstreeks het vredeslicht ophalen. Onder de menigte, veel groepen uit Oostenrijk zelf, maar ook mensen uit het buitenland.

De ORF studio in Linz, is het eerste kanaal, waar mensen uit alle hoeken van Europa zich kunnen aanmelden om het vredeslicht op te halen. Iedereen die het wenst, kan zich kenbaar maken om de afstand tussen Linz en het thuisfront te overbruggen.

ORF-Friedenslicht 2017

Schöne Impressionen vom ORF-Friedenslicht 2017, die unsere Jugendreporter Martin Stru und David Hecimovic vergangenen Freitag da eingefangen haben! 💪 Unbedingt reinschauen. ☺️Danke für das Video, Jungs!

Geplaatst door Rotes Kreuz Steiermark op Maandag 25 december 2017

Onder de vaste partners om het vredeslicht te promoten en te verdelen reken we de Austrian airlines, ARD, de ORF, het Zwitserse SFR, Jürgens TV uit München, MDR fernsehen, het management van Florian Silbereisen, het Rode kruis, de brandweer, de Oostenrijkse spoorwegen, de internationale Scoutbeweging, de Chiro, friedenslicht Schweiz, het verbindingskantoor ober Österreich te Brussel, tal van ambassades en diplomaten, reisorganisaties om de trip naar Israël mogelijk te maken.  Daarnaast de vele parochies en andere religieuze confessionele groeperingen die zich willen aansluiten met het warmste vredesinitiatief. Verder engageren zich ook vele caritasinstellingen zoals de Samaritaanafdeling, de actie Licht ins Dunkel in Oostenrijk en Denk an Mich in Zwitserland. Ook veel prominenten uit de politieke wereld maken zich klaar om dit vredesinitiatief mee te ondersteunen. Velen zijn dan ook overtuigd dat dit initiatief nog over een voldoende groeipotentieel beschikt.

Van kaars tot kaars, van mens tot mens, van collega tot collega en van verzorger tot verzorger. En gaat het licht ergens uit, dan hebben mensen elkaar nodig om andere mensen uit de nood te helpen. Iedereen is een even belangrijk onderdeel van de schakel. Dit engagement nodigt ons misschien uit om na te denken hoezeer we elkaar nodig hebben.

Dat het overbrengen van het vredeslicht een ernstige opdracht is, daar durft wellicht niemand in Oostenrijk aan twijfelen. Het is en blijft een erezaak om het brandend licht ongeschonden en veilig thuis te krijgen. Eens het vredeslicht is aangekomen, rukken jongeren zelfs nog op 24 december uit om mensen persoonlijk deze boodschap te overhandigen. De regionale ORF Directeur Kurt Rammerstorfer benadrukte in 2017 nog, dat het vredeslicht een bewust teken is van het verlangen naar een vreedzame samenleving. De gasten uit Duitsland, Italië, Zwitserland,  Tsjechië en alle andere delen van Oostenrijk ontmoetten er het vredeskind die het stralende vredessymbool in Bethlehem wist op te halen. Het is een uitnodiging om er met verschillende groepen en levens-beschouwingen mee aan de slag te gaan.