Het vredeslicht ophalen bij een hoofdverdeelpunt.

171217_Friedenslicht_ZH_0210web

Inleiding

Jaarlijks worden een aantal activiteiten georganiseerd zodat mensen het vredessymbool ook in hun eigen streek kunnen verwelkomen. We doen dit in samenwerking met lokale besturen, verenigingen, levensbeschouwelijke gemeenschappen, het monastiek leven in abdijen en scholen.

Hoofdverdeelpunten

In ons land wordt het onthaal van het vredeslicht voorzien bij een aantal hoofdverdeelpunten. Dit gaat meestal gepaard met een activiteit, een spreker die wordt uitgenodigd of een cultureel optreden. Om een hoofdverdeelpunt te worden moet de afdeling voldoen aan een aantal voorwaarden. Vanuit de afdeling wordt er een vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur Vredeslicht VZW opgenomen.  Wij garanderen daarenboven om het vredeslicht te verwelkomen vanuit een inter-levensbeschouwelijk visie. Het Vredeslicht is van en voor alle mensen. Omdat de burgemeester elke burger van de stad of gemeente vertegenwoordigt, wordt het vredeslicht vaak aan de eerste burger van de gemeente aangeboden. Het gemeentebestuur kan uiteraard zelf kiezen om initiatieven met betrekking tot het vredeslicht op te zetten.  Zo kan het vredeslicht bedeeld worden aan alle levensbeschouwingen van de stad.

Boutersem

Brugge

Deinze – Gent

Kortrijk

Ieper

Eupen

Lokale initiatieven

Plaatselijke verenigingen en besturen kunnen zelf initiatieven nemen om het vredeslicht te verwelkomen en het vervolgens verder te verdelen. Dit kan door in je eigen gemeente of streek een verdeelpunt te openen. Wil je weten waar je het vredeslicht kan vinden? Klik dan op “Vredeslicht Mappy’. Ga dan met je cursor op het pijltje staan, dan krijgt u de nodige informatie. Heb je vragen, aarzel dan vooral niet om vrijblijvend informatie in te winnen.

Waarom mijn initiatief als verdeelpunt melden bij ‘Vredeslicht.be’ ?

Vergeet je verdeelpunt niet te melden op onze website. Zo kunnen mensen je makkelijker vinden via ‘Vredeslicht Mappy.be.’ 

Vraag naar onze affiches. Je kan ze afhalen bij onze hoofdverdeelpunten.  (Max 5 per verdeelpunt). En tot slot gebruik je als herkenningspunt ons logo zodat mensen je makkelijk weten te herkennen. Alvast veel succes toegewenst! Wens je meer info?