‘Identiteitskaart van het vredeslicht.’

Mensen verbinden…..

Velen voelen zich verbonden met de miljoen mensen, die tijdens de donkere dagen het vredessymbool met elkaar willen delen. Midden de feesttafel, bij patiënten in het ziekenhuis of het rusthuis en op openbare plaatsen, doet deze waakvlam ons aan iets herinneren. Namelijk dat we over menselijke, levensbeschouwelijke of politieke grenzen heen, door het vredeslicht, met elkaar verbonden kunnen worden. Het vuur is wetenschappelijk gezien een chemische verbranding met zuurstof. Toch is de symboliek van vuur bij mensen nooit veraf geweest.

zwitserland 36

Ontvangst van het vredeslicht.

Mensen kijken jaarlijks uit naar de komst van het vredeslicht. In tegenstelling tot het overdragen van het olympisch vuur, kan iedereen zelf actief participeren aan het verspreiden er van. In Zwitserland en Duitsland zijn er tal van plaatsen waar een grote menigte de intrede van het vredeslicht van dicht bij wenst te beleven. In Zurich (CH) meert elk jaar vanuit het meer van Zurich het vredeslicht met de boot aan. In Dortmund en Dresden komt heel wat volk over de vloer. Ook in ons land krijgen mensen voeling met het initiatief dat door veel mensen wordt gedragen.

zwitserland 2

Generatie-overbruggend

Het vredeslicht brengt zowel kinderen, volwassenen en senioren samen. Zowel oud als jong kunnen het elkaar toebedelen.  Iedereen weet dat bij het overhandigen van het kleine licht enige voorzichtigheid geboden is. Kinderen laten we bv nooit alleen met vuur spelen.. Mits een goede begeleiding, is er uiteraard wel heel wat mogelijk.

FL_Sujet_2017

In bepaalde delen van Oostenrijk is het pas kerstavond, als de kaarsen op de feesttafel worden aangestoken met het vredeslicht. Kleinkinderen overhandigen het aan oma en opa. De kerstboom en het vredeslicht zijn de 2 noodzakelijke elementen die niet mogen ontbreken om er een geslaagd feest van te maken.

Daarnaast worden er acties ondernomen om tal van senioren met het vredeslicht te bezoeken. Zowel in ziekenhuizen,  rusthuizen als bij mensen thuis, wordt de jeugd mee ingeschakeld. Of heeft het gemeentebestuur voor alleenstaanden een kerstkaartje of een uitnodiging te bedelen? Dan wordt dit door jongeren met het vredeslicht aan de betrokkenen overhandigd.

Veel families hebben een goede reden om een vredessymbool te verwelkomen of om door te geven.

IMG_9379
IMG_0029
csm_IMG_5869_01_be307f9db5

Vierkant tegen eenzaamheid.

Het vredeslicht is voor ons allemaal een kans om verantwoordelijkheid op te nemen en het probleem van de eenzaamheid zoveel als mogelijk in te dijken. Daarom werken we graag samen met gemeentebesturen en organisaties om zoveel als mogelijk mensen op te zoeken met een boodschap van vrede voor alle mensen.

2117876_631336_Betlemske_svetlo_122

Dank je wel ….. licht.

Het  gebeurt nog altijd te weinig. Iemand ‘dank je wel’ zeggen. Een arts die iemand heeft genezen, een brandweerman die iemand kon redden, een leerkracht die een kind iets bijbracht, een postbode die tijd vrij maakt voor senioren. Er zijn redenen genoeg om niet alleen iemand in de bloemen te zetten, maar hem of haar ook het licht aan te reiken. Wellicht was deze man of vrouw in het afgelopen jaar een licht voor iemand anders. Hiervoor willen we graag tijd vrijmaken. Deze verhalen van dienstbaarheid en liefde zijn vaak de mooiste verhalen die mensen elkaar kunnen toebedelen. In het licht van Kerstmis menen we te weten dat het vredeslicht hier een rol van betekenis kan spelen.

Eerbetoon aan dierbare overledenen.

Je bent pas overleden, als je wordt vergeten. Gewapend met deze one-liner draagt de brandweer in Oostenrijk het vredeslicht naar de rustplaats van collega’s die bij interventies het leven lieten. Maar ook mensen die de verbondenheid nog niet verloren zijn met geliefde overleden familieleden, voorzien op het graf hetzelfde vredesvuur. Op een of andere wijze is men verbonden met mensen die we jammer genoeg uit handen moesten geven.

IMG_0019
416809_kerkhof
IMG_7116
IMG_9377

Inter-levensbeschouwelijk: de filosofie van ubuntu.

Van wie is het vredeslicht?  Wellicht een interessante vraag waar nog nooit een zinnig antwoord op is gekomen. De meningen lopen hierover uiteen. Wat ons betreft kunnen alle mensen het vredeslicht met elkaar delen. Ook met personen die misschien anders, maar op een even waardevolle wijze in het leven staan. De diversiteit aan invalswegen om het vredeslicht te identificeren, kan juist een meerwaarde zijn om mensen met elkaar te verbinden. Temeer omdat vanaf de vertrekplaats in Bethlehem, tot aan het vliegtuig in Tel Aviv, het vredeslicht over een afstand van amper 100 km. een gebied van 5 verschillende levensbeschouwingen weet te overbruggen. De geboortegrot alleen al is eigendom van Rooms-katholieke Kerk, de Grieks-Orthodoxe Kerk en de Armeens-apostolische Kerk. En voor deze waakvlam (Israël) het jodendom bereikt, reist het vredessymbool nog eerst doorheen een overwegend islamitisch gebied (Palestina).

Ook in West-Europa leven verschillende culturen en religies samen. Elke groep maakt deel uit van de samenleving.  Juist daarom nodigt dit vredessymbool ons uit, om (inter-levensbeschouwelijk) naar elkaar te luisteren. Het is echter wel vanzelfsprekend dat elke levensbeschouwing aan het vredeslicht een eigen duiding kan geven, zonder dat het storend moet overkomen bij de andere. Dan rest ons nog enkel de vraag, hoe we die verschillende invalswegen met elkaar kunnen verbinden?

Wie de volledige toedracht van het vredeslicht wil kennen, gaat daarom misschien het best even langs bij de verschillende levensbeschouwingen. Het vredeslicht kan nl. onderdak krijgen in een kerk, een synagoge, een moskee, een abdij, een gemeentehuis, ziekenhuis, cultureel centrum of ‘het huis van de mens.’ De vrede wordt doorgegeven aan kinderen, senioren, zieke mensen, christenen, arbeiders, moslims, kortom aan iedereen die een positieve bijdrage wil leveren aan onze samenleving. Deze betrachting vormt de essentie en de toekomst van het Europa van morgen.  Geen eenheid in neutraliteit, maar eerder een eenheid in diversiteit. I am because we are. Dit is de filosofie van Ubuntu.  Franciscus van Assisi en de Sutltan van Egypte vormen het DNA van het vredeslicht. 

Samen met de burgerlijke overheden. 

48382174_2363722883840718_8261240590218297344_n
europa5

In binnen-en buitenland staan heel wat presidenten, ministers; gouverneurs en burgemeesters klaar om het vredeslicht met open armen te ontvangen. Brussel heeft in 2018 als Europese hoofdstad de afspraak met het vredeslicht niet gemist. Zowel de vorige voorzitter van de Europese commissie president Jean-Claude Juncker als de huide voorzitster Ursula Von Der Leyen als  Zijne Majesteit koning Filip en Hare Majesteit koningin Mathilde ontvingen  het vredeslicht uit de handen van de ORF delegatie. Voor de federale regering mochten 60 kinderen het vredeslicht overmaken aan minister van justitie Koen Geens,    minister van financiën Alexander Decroo voorzitster van het Vlaams Parlement Liesbeth Homans,  Vlaams minister voor samenleving Bart Somers Ook in het federaal parlement werden we ontvangen door volksvertegenwoordiger Egbert Lagaert en Servaes Verherstraeten. In Berlijn, Warschau, Kiev wordt het vuur eveneens overgemaakt aan de respectievelijke presidenten en ministers. Daarnaast bieden veel plaatselijke burgemeesters in binnen-en buitenland onderdak aan het vuur. Soms mag het vredeslicht blijven branden in een gemeentehuis. Andere steden opteren om het vredesvuur onder te brengen op een afgesproken plaats. In Zurich, Basel en Sankt-Wolfgansee werd hiervoor door het gemeentebestuur een bijzondere sculptuur voorzien.

In ons land proberen we altijd eerst het vredeslicht te overhandigen aan de burgemeester van een stad of gemeente. Eens de burgervader het vredeslicht heeft ontvangen, mogen we ervan uitgaan dat het vredeslicht is toegekomen in zijn of haar gemeente of stad. Niet zonder reden, want een burgervader of moeder, neemt het vredeslicht in ontvangst namens ‘alle’ mensen uit zijn of haar stad. Daarbij horen ook de verschillende levensbeschouwingen.

Het vredeslicht doorheen elke muur en hindernis.

Daar waar muren mensen van elkaar scheiden, probeert het vredeslicht mensen op een of andere wijze terug samen te brengen. Het vredeslicht kan terugblikken op het overwinnen van door de mens veroorzaakte obstakels. In 1991 speelde in Berlijn het vredeslicht een centrale rol om de 2 stadsdelen West-en Oost Berlijn terug met elkaar te verenigen. Wijlen bondskanselier Helmut Kohl ontving in 1991 het vredeslicht in de Duitse hoofdstad als teken van verzoening. Vandaag komt het vredeslicht de moeilijke grens tussen Palestina en Israël voorbij.

banksybethviewgetth-0
13. kohl

Jammer genoeg zullen we over een aantal maanden moeten aankondigen dat het vredeslicht ook de muur tussen de VS en Mexico heeft overwonnen. Zelfs muren van isolement voor mensen die eenzaam zijn, voor patiënten die vechten tegen een ziekte, inclusief de muren van een gevangenis weet het vredeslicht allemaal te overbruggen. Onderschat dus vooral de stille kracht van liefde en de mogelijkheden van het vredeslicht niet…… Iedereen die het wenst, kan hier deel van uitmaken…… “I am because off who we all are.”   Ubuntu

Minister Koen Geens bracht voor het eerst het vredeslicht naar de gevangenis.

Wanneer een situatie waarin men zich bevindt over relevante parameters beschikt die je verleiden om over te gaan tot een wanhoopsdaad, dan kan het gebeuren dat bij sommige mensen even het licht uitgaat. We keuren het gedrag niet goed. Maar we beseffen wel dat gedetineerden mensen blijven die spijt kunnen hebben van reeds gemaakte fouten.  In de gevangenis zitten ook moeders en vaders van kinderen, die soms niet altijd een even makkelijke jeugd hebben gehad. Het vraagt moed om iemand vergiffenis te schenken. Wanneer figuren als profeet Mohammed (vzmh), Jezus van Nazareth of een Nelson Mandela er voor kiezen om zand te gooien over het geweld van mensen en het geweld van het apartheidsregime….. Wie zijn wij dan om deze mensen de rug toe te keren? Ook gedetineerden willen we een boodschap van vrede meegeven. Het vredeslicht behoort ook hen toe.

Een bijzondere uitnodiging ….

Het vredeslicht heeft iets. Aan ieder van ons om uit te maken wat het voor mensen kan betekenen. Het positieve van het verhaal is,  dat mensen ermee aan de slag kunnen.  Het is een middel, dat iedereen ertoe kan aanzetten, om in onze diverse samenleving, mensen met elkaar te verbinden.