jaarlijks thema

Durven kiezen voor vrede !

In de voetsporen van Franciscus en de Sultan van Egypte.

800 jaar geleden deed Franciscus het ondenkbare. In augustus 1219 trok hij in volle kruistochtentijd naar het kruisvaarderskamp in Damiate (Egypte) met de wens de Sultan van Egypte te ontmoeten, de gedoodverfde vijand van het christendom. De paus had het westen massaal gemobiliseerd om ten strijde te trekken tegen de moslims en het Heilig Land te heroveren. Als enkeling probeerde Franciscus deze spiraal van geweld te doorbreken. Dwars van het heersende vijanddenken, trok hij de Sultan van Egypte tegemoet met een geheel eigen vredesmissie…

De filmische documentaire The Sultan and the Saint drukt je met de neus op de feiten. De kruistochten zijn een gitzwart hoofdstuk in de geschiedenis van de Kerk. Het idee van Franciscus van Assisi om tijdens een wapenstilstand op het vijandelijke kamp toe te stappen om met de Sultan van Egypte te spreken, lijkt ongelooflijk naïef. Maar die Sultan blijkt een tolerant en vredelievend man, oprecht geïnteresseerd in wat Franciscus te vertellen heeft. De Sultan deed verschillende vredesvoorstellen, die helaas afgewezen werden door de christelijke veldheren. Deze volharders van het geweld zouden met hun manschappen in hun optocht naar Caïro finaal het onderspit delven. Maar de Sultan vertikte het om de kruisvaarders af te maken. Toen hij de kruisvaarders in de tang had genomen en er aan toe was om de  tegenstander een laatste mokerslag toe te dienen, zond hij hen, volgens onze bronnen, voedsel, tenten en dekens. Een uitzonderlijk gebaar dat nog nooit eerder werd vertoond. Een antwoord op het bezoek van Franciscus. De liefde had het overwonnen van de haat en het geweld. “Als God (Allah) niet wil toeslaan op mensen die hij lief heeft, waarom voeren mensen dan oorlog met elkaar?”,  dacht de Sultan.

Franciscus en de Sultan drukken met hun handelingen bij iedereen op het hart, geen woordenstrijd aan te gaan over religie, maar ‘elk schepsel, elke mens, onderdanig te zijn’.

Geen geweld dus of dwang, maar in de tijd durven staan om een gunstig klimaat van ontvankelijkheid af te wachten, Wachten op een diep verlangen naar universeel broederschap. Deze ontmoeting licht tot vandaag op als een wonderlijk teken dat bij elk conflict een alternatieve aanpak mogelijk is. Het vredeslicht sluit zich aan met dit visioen van de vrede, in de hoop dat diplomatieke gesprekken en vredesinitiatieven de voorkeur krijgen op het geweld. Omdat het respect voor het leven de allerhoogste prioriteit verdient.

De ontmoeting van Franciscus en de Sutlan werkt inspirerend om in het eigen leven als vredesactivist aan de slag te gaan.  Tal van vrijwilligers,vredeswerkers, artsen, militairen, journalisten en politici, werken zichzelf vaak al uit de naad,  om het menselijk leed in een conflictgebied zoveel als mogelijk binnen de perken te houden. Deze activisten willen we steunen door ‘ons’ hart onder ‘hun’ riem steken.

Franciscus van Assisi en de Sultan kunnen in die zin gezien worden als de vredeswerkers van de toekomst. Zonder enige twijfel waren het pioniers van de interreligieuze dialoog. Ze vertrouwen ons toe dat het creëren en polariseren van tegenstellingen ons niet vooruit helpt. Het vredeslicht neemt akte van deze bijzondere ontmoeting en laat zich inspireren om deze boodschap in het Europa van morgen voor alle mensen van goede wil uit te dragen. 

2 helden waar we tot op heden ons kunnen laten door inspireren. De Sultan van Egypte in een ontmoeting met Franciscus van Assisië