Militairen en het vredeslicht

Vredeslicht overgedragen aan Duitse militairen.

In Duitsland wordt het vredelicht doorgegeven aan de militairen in het buitenland.

Sedert 2013 wordt in Duitsland het vredeslicht aan mensen van goede wil in het leger aangeboden. In Keulen engageerden zich een aantal militairen om het licht verder te verspreiden. Een bijzonder moment, want vooral militairen in het buitenland, vervullen hun opdracht in afwezigheid van hun familie, echtgenoot en kinderen. Met het licht ontstaat een gevoel van verbondenheid, niet alleen met de familie in het thuisland, maar ook met de levensbeschouwing en de militairen onder elkaar. 

Op 18 december 2017 vond de overdracht plaats in de karzerne te Wahn (nabij vliegveld Köln Bonn) door de heer Stefan Dengel, directeur van “actie kazerne“, in aanwezigheid met de militaire Decaan “Heinrich Kramer.”

2017 – 2018 : Wahl Köln : Op dinsdag 19 december 2017 overhandigde luitenant-kolonel Dirk Junker om vijf uur ‘s ochtends het vredeslicht aan Sergeant Patricia Misch. In overeenstemming met alle veiligheidsregels en luchtvaartvoorschriften, bracht Sergeant Patricia Misch het vredeslampje met de crew van Airbus A319 naar een operationeel land. De route voert via Mazar-e Sharif naar Kaboel, waar het op 20 december 2017 zal worden overgedragen aan de plaatselijke leiding en verantwoordelijken van de desbetreffende levensbeschouwingen. Het licht zal bij deze militairen als teken van verbondenheid branden tot en met 6 januari. De organisatoren van het vredeslicht hopen hierbij een meerwaarde gevonden te hebben voor de soldaten. Door de komst van het vredeslicht weten ze zich gesterkt in hun opdracht. Het vredeslicht wordt door militairen als een steun van het vaderland in het operationeel land ervaren. Het helpt hen te herinneren dat hun vredesopdracht die ze vervullen heel belangrijk is.

Bron: Bundeswehr / Petersen  bron militairen Luftwaffe Duitsland.

Het vredeslicht werd overhandigd aan de bevelhebber in het commando van de luchtmacht, brigadegeneraal Michael Gschoßmann en aan de S3-stafofficier, luitenant-kolonel Dirk Junker.