overdracht vredeslicht.

Datum overdracht Vrdslcht: Zondag 15 december 2019
Friedenslicht Liebfrauendom 11.12.2016

De overdracht: een internationale ketting van mensen.

De overdracht is een golfbeweging van mensen, met de betrachting om op 24 uur tijd het vredeslicht tot in alle hoeken van Europa te brengen. De overdracht van het vredeslicht is het moment waar het licht wordt doorgegeven van mens tot mens. Een menselijke ketting, waar elke schakel een onmisbaar element van is. Loopt het ergens mis, dan blijven een aantal wachtende lichtzoekers helaas op hun honger zitten. Het vredeslicht bereikt niet altijd het beoogde doel. I

Loopt de overdracht volgens plan, dan mag je dit moment als het ware koesteren. Beseffend dat op het thuisfront heel wat mensen uitkijken naar de komst van het goede nieuws, hebben alle vredesdragers hetzelfde doel voor ogen. nl: “Mensen mobiliseren om de boodschap van vrede zo ver mogelijk uit te dragen.” Het vredeslicht sluit zich aan met deze menselijke ketting. Daarbij mogen we het allerbelangrijkste niet het oog verliezen. “Tijd maken voor mensen!” Dat is waar het allemaal om gaat! 

In 2018 kwam gewezen burgemeester van Aachen Norbert Plum ons het vredeslicht overhandigen. 600 mensen zakten vanuit het station af af naar de Dom van Aachen. Een bijzonder moment…..

De grote uittocht: Van Wenen tot bij u thuis…

Vanuit Oostenrijk verspreiden in 15 uur tijd 250 jonge mensen zich met het vredeslicht over heel Duitsland. Ook delegaties uit Nederland en Frankrijk maken dezelfde oefening. Ons land vaardigt elk jaar een groep van een 10-tal mensen af om het vredeslicht tot in Eupen (B) te brengen. Veel dragers van het vredeslicht sporen met de ICE (DB), TGV (SNCF) of  Thalys, andere groepen opteren om de trip met de bus te overbruggen.

Om praktische redenen worden er voldoende overdracht-posten voorzien. Keulen en Aachen vormen hierbij belangrijke punten, maar ook vanuit Breda en Parijs (komende vanuit Straatsburg), kan het vredeslicht worden aangevoerd. Een hele onderneming, waar organisatorisch heel wat komt bij kijken. voor het gebeuren worden heel wat mensen in beweging gebracht.  In Duitsland kan men rekenen op ongeveer 20 000 medewerkers, teneinde het vredeslicht tot in alle uithoeken van het land te krijgen.

Vredeslicht koppelt zustersteden Ieper (B) en Siegen (D) aan elkaar.

De meeste gemeenten en steden hebben in het buitenland partners of zustersteden waarmee ze samen werken.  Een partnerstad (of zusterstad) is een plaats , meestal in een ander land, waar een gemeente vriendschappelijke contacten mee onderhoudt. Rond deze Kerstperiode ontstaan er dan ook  mogelijkheden om partnersteden te verbinden met het vredeslicht.

Dit is wat vorig jaar in 2018 gebeurde. Ieper kreeg 100 jaar na het beëindigen van de oorlog het vredeslicht aangeboden van partnerstad Siegen uit Duitsland. Deze stad in de omgeving van Bonn, zond een delegatie van jonge mensen naar de vredesstad in West-Vlaanderen. Deze keer gewapend met een vredessymbool. 100 mensen stonden aan de Rijselpoort de jongeren uit Duitsland op te wachten. Elk met een eigen lantaren. Vervolgens droegen de Ieper-lingen zelf het vredeslicht tot in de stadskern.

Permanente vredeslichten.

Op een aantal plaatsen in ons land zal het vredeslichtlicht permanent blijven branden. Mocht er een vredeslicht op een locatie uitdoven, dan vormen deze plaatsen ankerpunten op het licht terug aan te steken. Deze ankerpunten zijn:  Ieper, Deinze, Tongeren, Brussel, Brugge, Kortrijk, Ieper, Boutersem, Koksijde, Brussel, Roeselare, Hasselt, Orval,  Louvain la Neuve, Liège, Huy en de abdij van Averbode. Het laatste licht zal gedoofd worden op 6 januari 2020 in Deinze. Wie het licht op deze munten komt halen, wordt gevraagd om een kandelaar mee te brengen, teneinde het licht te kunnen transporteren.

Meewerken?

Het vredeslicht wordt zowel in Vlaanderen, Wallonië als in de Oostkantons van ons land aangeboden. Voelt u zich geroepen om het vredeslicht mee te verspreiden? Is er plaats voor het vredeslicht op uw school, kerk, moskee of vereniging? Aarzel dan vooral niet om met ons contact op te nemen. Info@vredeslicht.be of 0496/684867. We helpen u graag verder.