Thema communie

Thema eerste communie.

Eerste lezing: Franciscus van Assisi en de Sultan.

Voor de eerste lezing willen we graag stilstaan bij een bijzondere verjaardag. 800 jaar geleden trok Franciscus van Assisi naar een oorlogsgebied om te onderhandelen tussen de 2 vijanden. Via deze link willen we u graag laten kennis maken met deze bijzondere ontmoeting.

Evangelie.

Het evangelie van die zondag wordt gelezen uit het evangelie van Johannes: 13,31-33 Johannes 13,31-33a.34-35

Het Woord van God

In die tijd zei Jezus tot de leerlingen: ‘Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem. Als God in Hem verheerlijkt is zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken, ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken. Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben; zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart.’

Johannes 13,31-33a.34-35

In de hoop u hiermee van dienst te zijn.