‘Tijd maken voor mensen.’

Spontaan contact.

Mensen beweren dat het vredeslicht een verbindend element in zich meedraagt. Mensen die elkaar nog nooit gezien hebben, beginnen naar verluidt bij het overdragen van het vuur, spontaan te praten. Ze komen bij elkaar om een boodschap van vrede verder onder mensen te verspreiden. En die boodschap is veel meer dan het doorgeven van een vlam. Mensen met een vredeslicht vormen een onderdeel van een menselijke ketting, waar iedereen elkaar nodig heeft.

Iedereen telt mee.

Tijdens de periode van feestdagen,  kan iedereen het vredeslicht komen ophalen. Jonge mensen kunnen zich engageren om de boodschap van vrede tot bij u thuis te brengen. Dit gebeurt bv in Duitsland, Polen en Oostenrijk, waar een bezoek gebracht wordt aan senioren in een rusthuis. Wie mensen ook zijn, iedereen telt mee.

FL_Sujet_2017

Ontmoeten van mensen.

In bepaalde delen van Oostenrijk is het pas kerstavond, wanneer het vredeslicht aangekomen is aan de feesttafel. Velen voelen zich dan ook verbonden met de meer dan 40 miljoen mensen, die het vredessymbool met elkaar willen delen. Midden de feesttafel, bij patiënten in het ziekenhuis of het rusthuis en op openbare plaatsen, doet deze waakvlam ons aan iets herinneren. Namelijk dat we over menselijke, levensbeschouwelijke of politieke grenzen heen, door het vredeslicht, met elkaar verbonden kunnen worden. Het vuur is wetenschappelijk gezien een chemische verbranding met zuurstof. Toch is de symboliek van vuur bij mensen nooit veraf geweest. Elke familie of groep geeft een eigen reden om een symbool van vrede te verwelkomen of verder te verspreiden. Mensen hebben meer met elkaar gemeen, dan dat ze van elkaar verschillen. En dit wordt gesymboliseerd in het doorgeven van het vredeslicht.

Inter-levensbeschouwelijke ontmoeting.

Komen ook de verschillende levensbeschouwingen met elkaar in contact door  het vredeslicht? Jazeker.  In Brugge is dit het geval. Op woensdag 19 december 2018 gaat er een inter-levensbeschouwelijke bijeenkomst door in de Magdalenakerk. Hierdoor krijgen we de kans om met elkaar in gesprek te komen.

Het vredeslicht nodigt ons uit, om mensen multicultureel in beweging te brengen. In Duitsland en Frankrijk zijn er plaatsen waar deze vredesboodschap overgemaakt wordt aan alle levensbeschouwingen. Soms wordt het aangeboden in een synagoge en in een moskee. Het kan branden in een kerk, een abdij, een gemeentehuis, ziekenhuis, cultureel centrum of in ‘het huis van de mens.’

Een dank je wel ….. licht

Vaak gebeurt het te weinig. Tegen mensen dank je wel zeggen. Een arts die iemand heeft genezen, een brandweerman die iemand kon redden, een leerkracht die een kind iets bijbracht, een postbode die tijd vrij maakt voor senioren.

Dit licht wordt vaak gegeven aan iemand voor wie we dankbaar zijn. Dank je wel omdat je het afgelopen jaar een lichtpunt was in ons leven.

Generatie-overbruggend.

Het vredeslicht brengt zowel kinderen, volwassenen en senioren samen. Zowel oud als jong kunnen ermee aan de slag. Toch dient men voorzichtig om te springen met kleine kinderen. Laat kinderen nooit alleen met vuur spelen. Mits begeleiding, is er uiteraard wel heel wat mogelijk.

Samen met de politieke wereld.

In Berlijn wordt het vuur overgemaakt aan een aantal ministeries. Daarnaast bieden veel plaatselijke burgemeesters onderdak aan het vuur. Soms mag het vredeslicht blijven branden in een gemeentehuis.  Eens de burgemeester het vredeslicht heeft ontvangen, mogen we ervan uitgaan dat het vredeslicht is toegekomen in zijn of haar gemeente of stad. Wij zijn ervan overtuigd, dat een burgervader of moeder, kansen wil geven aan alle mensen. Daarbij horen ook de verschillende levensbeschouwingen.

Overal.

Soms ontmoet je het vuur uit Bethlehem in een station, aan de ingang van een ziekenhuis of op een andere openbare plaats. In Luxemburg en Frankrijk komt het licht zelfs voorbij de muren van een gevangenis, om mensen die opgesloten zitten, een boodschap mee te geven. Het vredeslicht kan je overal tegen komen.

Dierbaren.

Er zijn mensen die tijdens feestdagen, het vredeslicht op het graf van overleden familieleden laten branden. Hetzelfde licht wordt meegenomen aan tafel. Velen ervaren dit als een kans, om over het leven heen, een vorm van verbondenheid te mogen ervaren. Anderen dragen het licht naar familieleden die door omstandigheden in een ziekenhuis liggen. Mocht je dit willen overwegen, geef dan wel eerst een seintje aan de receptie van dit ziekenhuis.

Het vredeslicht heeft iets.

Het vredeslicht heeft iets. Aan ieder van ons om uit te maken wat het voor mensen kan betekenen. Het positieve van het verhaal is,  dat mensen ermee aan de slag kunnen gaan.  Het is een middel, dat iedereen ertoe kan aanzetten, om in onze diverse samenleving, mensen met elkaar te verbinden.