vriendenkring en vereniging.

De vereniging Vredeslicht is in volle opbouw. Ze bestaat momenteel uit een handvol mensen die samen met jeugdverenigingen, steden en mensen met het vredeslicht willen verbinden.
De vereniging schaart zich achter de filosofie van ubuntu en wil open staan voor elke levensbeschouwing en politieke stroming waar de mensenrechten worden gerespecteerd.

‘Ubuntu:  I am because off who we all are.’

De groep Vredeslicht.be probeert volgende doelstellingen te realiseren.

  1. Het verderzetten van op lange termijn en het verzekeren van het internationaal Vredeslicht initiatief, dat ontstond bij de openbare omroep ORF, om  het vredeslicht te verdelen in ons land.
  2. Het organiseren van Vredeslicht – manifestaties in België.
  3. Het contact houden met de andere delegaties van het vredeslicht.
  4. De informatiedoorstroming, contact nemen met organisaties en gemeentebesturen, het kenbaar maken van een initiatief a.d.h.v. het publiceren van affiches en brochures, het maken van een filmreportage, het onderhouden van websites en het organiseren van andere evenementen die verband houden met het vredeslicht zoals lezingen en muzikale activiteiten.
  5. Het ondersteunen van de verdeelpunten om het vredeslicht te kunnen verspreiden.
  6. Het verwerven van fondsen / het beheren van financiële middelen om het initiatief te laten bloeien.
  7. Mensen in de toekomst de mogelijkheid geven om naar Bethlehem af te reizen, om het vredeslicht mee te brengen.
  8. Het ondersteunen en kenbaar maken van de tv uitzending 100 000 lichter op ARD1
  9. En in de toekomst, het engageren van jonge mensen om mensen in een rust- of ziekenhuis tijdens de feestdagen het vredeslicht te schenken.

Samen met andere partners, willen we overleggen hoe we het vredeslicht verder in ons land kunnen uitbouwen. We beseffen we dat we onszelf het vredeslicht niet willen toe-eigenen. Het vredeslicht is trouwens van iedereen. Daarom zijn mensen die mee willen denken om ons vooruit te helpen van harte welkom. Wij willen hierbij mensen inlichten, waar activiteiten doorgaan en op welke locatie mensen het vredeslicht kunnen halen. We hopen hiermee de bevolking een dienst te bewijzen.

De organisatie vredeslicht.be engageert zich om het vredeslicht aan te bieden indien mogelijk aan de verschillende instellingen van ons land.

Binnen afzienbare tijd kan een vereniging of een vzw worden opgericht. We betrachten in de toekomst in 3 talen de communicatie in ons land op zich te nemen. Hiervoor willen we een aantal keer samen komen in een vergadering.

Wens je mee te werken aan een mooi project, laat het ons weten. stuur een mailtje naar jan.bethune@proximus.be