vredeslicht.be stelt zich voor.

Een licht van en voor ons allemaal...
Zedelgem 2019 Kerstconcert Ishtar Touché Veldegem.

Wat we voor ogen hebben …

Door het vredessymbool aan te reiken, geven we mensen een middel om elkaar op te zoeken. Hierbij nemen we de strijd tegen de eenzaamheid op en kijken we uit wat het vredeslicht kan betekenen om mensen dichter bij elkaar te brengen. We informeren graag geïnteresseerden op welke locatie en op welk tijdstip het licht ontvangen en verdeeld kan worden. Het vredeslicht heeft de intentie om mensen enthousiast te verbinden met elkaar.

Wij zijn mensen…

 • …die zich willen engageren voor de vrede en een betere leefwereld.
 • …die respect hebben voor de erkende instellingen van ons land.
 • …die de werking van de Europese unie wil ondersteunen als een vredesproject.
 • …die vanuit de interreligieuze dialoog elke levenshouding wil erkennen als een meerwaarde voor onze samenleving.
 • …die de strijd tegen de eenzaamheid tijdens de feestdagen op de agenda willen zetten.
 • …voor wie het gemeenschappelijke voor het individuele komt.
 • …die elke vorm van fysiek, verbaal geweld of terreur (zoals pesten op school of het werk) willen veroordelen.
 • …die waarden en normen willen vorm geven zoals menselijkheid, solidariteit, traditie en respect voor elke levensbeschouwing.
 • …die het goede proberen te behouden en op zoek wil gaan wat vrede voor veel mensen kan betekenen.
 • …die niet zeggen wat ze gaan doen, maar eerder doen wat ze willen zeggen.
 • … die op zoek gaan wat we kunnen betekenen voor elkaar en andere mensen.
 • … die het woord vrede vanuit verschillende invalshoeken en betekenissen wil benaderen

vrede voor alle mensen in een multicultureel en inter- levensbeschouwelijk Europa – vrede voor elk mens met het oog op een waardige en gezonde levenskwaliteit – vrede met jezelf  – vrede met andere mensen – vredevol samenzijn met familie en kennissen – vrede met je omgeving en de natuur – vrede in het verkeer – respect hebben voor mensen van jong tot oud / met of zonder een beperking. Het verbinden van mensen met dierbare overledenen tijdens de feestdagen.

We worden gesteund door of krijgen medewerking van …

 • Parochies, moslimgemeenschappen, humanistische bewegingen.

 • De media

 • Kaarsenleverancier

 • (Jeugd)Verenigingen.

 • Wandelclubs, atletiekverenigingen, joggingverenigingen

 • Scholen

 • Gemeente-en stadsbesturen

79685153_1256169077900287_6751434451802128384_n

Wij brengen in kaart:…

Op welke locatie het vredeslicht zich bevindt. … Waar er hoofdverdeelpunten zijn. … We onderhouden zoveel als mogelijk contacten met verdeelpunten en verenigingen om het vredeslicht – van hand tot had door te kunnen geven – naar alle steden, regio’s en dorpen.

 • … met nationale inrichtingen van hoofdsteunpunten zoals Eupen, Kortrijk, Deinze, Brugge, Ieper, Boutersem,
 • … wie het vredeslicht verder over het land kan verdelen: van hoofdsteunpunten en tientallen lokale verdeelpunten.
 • … welke mensen of groepen het vredeslicht – van hand tot hand verder – in de steden, regio en dorpen brengt.

We organiseren en/of ondersteunen activiteiten.

Samen met wandelclubs en atletiek- en joggingverenigingen ondernemen we pogingen om het vredeslicht van dorp tot dorp uit te dragen. Het vredeslicht wordt doorgegeven aan enkele tientallen sportievelingen die met fakkels het vuur van de ene plaats naar de andere willen overdragen. Elke vereniging vormt hiermee een belangrijke schakel om het vredeslicht uit te dragen naar de naburige gemeente of stad.

Onze boodschap: …

…Vrede begint hier en niet daar, vandaag en niet morgen. Vertrouwen voor Iedereen. Deze wens vergezelt het vredeslicht op elke officiële intrede.

“Het vredeslicht is van niemand”, …. het vredeslicht is er voor iedereen.
…We zoeken om het vredeslicht te kaderen binnen een thema: We kijken jaarlijks uit naar kunstenaars en artiesten om het vredeslicht mee te willen ondersteunen.