vredeslicht.be stelt zich voor.

80998481_142546897164871_2755114807626563584_o

Wat we voor ogen hebben …

Het vredeslicht is klein vuurtje dat tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode wordt doorgegeven van mens tot mens. Vertrekkend vanuit het midden Oosten legt het duizenden kilometers af met één enkel doel voor ogen. “Het vredeslicht wil mensen met elkaar verbinden, een boodschap van vrede brengen  over religieuze, nationale, feestelijke en sociale grenzen heen.” Omdat we allemaal een deel van een grote geheel zijn binnen de samenleving, baseren we ons op de Ubuntu filosofie, die het levenslicht zag in Zuid-Afrika. “I am because we are.”

Je kan het vredeslicht terugvinden in een kerk, moskee, huis van de mens, gemeentehuis of een gemeenschappelijke ruimte. Het vredeslicht komt overal thuis in onze samenleving.

Door het vredessymbool aan te reiken, geven we mensen een middel om elkaar op te zoeken. Hierbij nemen we de strijd tegen de eenzaamheid op en kijken we uit wat het vredeslicht kan betekenen om mensen dichter bij elkaar te brengen. We informeren graag geïnteresseerden op welke locatie en op welk tijdstip het licht ontvangen en verdeeld kan worden. Het vredeslicht heeft de intentie om mensen enthousiast te verbinden met elkaar. Het vertolken van deze wens vertrekt vanuit een gemeenschappelijke leefregel zodoende op zoek naar warmte en genegenheid voor elke medemens. Met het vredeslicht worden mensen uitgenodigd om de samenleving een positieve stimulans te geven.

80216385_1256169021233626_7489844294690275328_n

Wij zijn mensen…

 • …die zich willen engageren voor de vrede en een betere leefwereld.
 • …die respect hebben voor de erkende instellingen van ons land.
 • …die de werking van de Europese unie wil ondersteunen als een vredesproject.
 • …die vanuit de interreligieuze dialoog elke levenshouding wil erkennen als een meerwaarde voor onze samenleving.
 • …die de strijd tegen de eenzaamheid tijdens de feestdagen op de agenda willen zetten.
 • …voor wie het gemeenschappelijke voor het individuele komt.
 • …die elke vorm van fysiek, verbaal geweld of terreur (zoals pesten op school of het werk) willen veroordelen.
 • …die waarden en normen willen vorm geven zoals menselijkheid, solidariteit, traditie en respect voor elke levensbeschouwing.
 • …die het goede proberen te behouden en op zoek wil gaan wat vrede voor veel mensen kan betekenen.
 • …die niet zeggen wat ze gaan doen, maar eerder doen wat ze willen zeggen.
 • … die het woord vrede vanuit verschillende invalshoeken en betekenissen wil benaderen

vrede voor alle mensen in een multicultureel en inter- levensbeschouwelijk Europa – vrede voor elk mens met het oog op een waardige en gezonde levenskwaliteit – vrede met jezelf  – vrede met andere mensen – vredevol samenzijn met familie en kennissen – vrede met je omgeving en de natuur – vrede in het verkeer – respect hebben voor mensen van jong tot oud / met of zonder een beperking. Het verbinden van mensen met dierbare overledenen tijdens de feestdagen.

We worden gesteund door of krijgen medewerking van …

 • parochies, moslimgemeenschappen, humanistische bewegingen.
 • de media
 • kaarsenleverancier.
 • Een aantal Vlaamse artiesten.
 • NMBS
 • Verenigingen,  Scoutinggroepen,  chiro, Yot,  Sint Donatius,
 • Wandelclubs, atletiekverenigingen, joggingverenigingen
 • Scholen
 • Gemeente -en stadsbesturen.
 • en hopelijk groeit deze groep mensen of verenigingen nog aan.
79685153_1256169077900287_6751434451802128384_n

Wij brengen in kaart:…

Op welke locatie het vredeslicht zich bevindt. … Waar er hoofdverdeelpunten zijn. … We onderhouden zoveel als mogelijk contacten met verdeelpunten en verenigingen om het vredeslicht – van hand tot had door te kunnen geven – naar alle steden, regio’s en dorpen.

 • … met nationale inrichtingen van hoofdsteunpunten zoals Tongeren, Kortrijk, Deinze, Brugge, Ieper, Brussel, Boutersem, Averbode
 • … wie het vredeslicht verder over het land kan verdelen: van hoofdsteunpunten en tientallen lokale verdeelpunten.
 • … welke mensen of groepen het vredeslicht – van hand tot hand verder – in de steden, regio en dorpen brengt.

We organiseren en/of ondersteunen activiteiten.

Samen met wandelclubs en atletiek- en joggingverenigingen ondernemen we pogingen om het vredeslicht van dorp tot dorp uit te dragen. Het vredeslicht wordt doorgegeven aan enkele tientallen sportievelingen die met fakkels het vuur van de ene plaats naar de andere willen overdragen. Elke vereniging vormt hiermee een belangrijke schakel om het vredeslicht uit te dragen naar de naburige gemeente of stad.

Onze boodschap: …

…Vrede begint hier en niet daar, vandaag en niet morgen. Vertrouwen voor Iedereen. Deze wens vergezelt het vredeslicht op elke officiële intrede.

“Het vredeslicht is van niemand”, …. het vredeslicht is er voor iedereen.
…We zoeken om het vredeslicht te kaderen binnen een thema: We kijken jaarlijks uit naar kunstenaars en artiesten om het vredeslicht mee te willen ondersteunen.