vredeslicht.be stelt zich voor.

Wat we voor ogen hebben …

Dat het vredeslicht uit Bethlehem wordt aangeboden tegen het einde van december. Het vredeslicht is een non verbaal communicatiemiddel tussen mensen met de bedoeling om op zoek te gaan naar een dialoog, over religieuze, nationale, feestelijke en sociale grenzen heen. We informeren graag mensen waar en wanneer het licht wordt ontvangen en verdeeld kan worden. Het vredeslicht heeft de intentie om mensen enthousiast te verbinden met elkaar. Mensen die willen samenwerken staan open om interne informatie te ontvangen. Het vertolken van deze wens vertrekt vanuit een gemeenschappelijke visie naar alle geïnteresseerde verenigingen en particulieren.

Wij zijn mensen…

 • …die zich willen engageren voor de vrede en een betere leefwereld.
 • …die niet zeggen wat ze gaan doen, maar eerder doen wat ze willen zeggen.
 • …voor wie het gemeenschappelijke voor het individuele komt.
 • …die elke vorm van fysiek of verbaal geweld (zoals pesten op school of het werk) willen veroordelen.
 • …die waarden en normen waarderen zoals menselijkheid, solidariteit, traditie en respect voor elke levensbeschouwing.
 • …die het goede proberen te behouden en op zoek wil gaan wat vrede voor veel mensen kan betekenen.

–  vrede met jezelf  – vrede met andere mensen – vrede met je omgeving en de natuur – respect hebben voor mensen van jong tot oud en met of zonder een beperking. Het verbinden van mensen met dierbare overledenen tijdens de feestdagen.

We worden gesteund of krijgen medewerking door …

 • parochies, moslimgemeenschappen, humanistische bewegingen.
 • nationale en lokale media
 • kaarsenleverancier.
 • Een aantal Vlaamse artiesten.
 • NMBS
 • Verenigingen,  Scoutinggroepen,  chiro, Yot,  Sint Donatius,
 • Scholen
 • Gemeente en stadsbesturen.
 • en hopelijk groeit deze groep mensen of verenigingen aan.

Wij brengen in kaart:…

 Waar je het vredeslicht kan vinden. … Waar er hoofdverdeelpunten zijn. … We hebben contact met verdeelpunten en verenigingen om het vredeslicht – van hand tot had door te kunnen geven – naar alle steden, regio’s en dorpen.

 • … met nationale inrichtingen van hoofdsteunpunten zoals Tongeren, Brugge, Ieper, Brussel, Boutersem, Averbode
 • … wie het vredeslicht verder over het land kan verdelen: van hoofdsteunpunten en tientallen lokale verdeelpunten.
 • … welke mensen of groepen het vredeslicht – van hand tot hand verder – in de steden, regio en dorpen brengt.

Onze boodschap: …

…Vrede begint hier en niet daar, vandaag en niet morgen.
“Vertrouwen voor iedereen” – deze wens vergezelt het vredeslicht op elke officiële intrede.

Elk jaar wordt gekozen voor een thema: …

… Er kan een zanger of kunstenaar of spreker uitgenodigd worden om met het vredeslicht rond te trekken.