vredeslicht.be stelt zich voor.

DSC_4176

Wat we voor ogen hebben …

Het vredeslicht is een non verbaal communicatiemiddel tussen mensen met de bedoeling om op zoek te gaan naar een dialoog, over religieuze, nationale, feestelijke en sociale grenzen heen. We informeren graag mensen waar en wanneer het licht wordt ontvangen en verdeeld kan worden. Het vredeslicht heeft de intentie om mensen enthousiast te verbinden met elkaar. Mensen die willen samenwerken staan open om interne informatie te ontvangen. Het vertolken van deze wens vertrekt vanuit een gemeenschappelijke visie naar alle geïnteresseerde verenigingen en particulieren.

Wij zijn mensen…

 • …die zich willen engageren voor de vrede en een betere leefwereld.
 • …die respect hebben voor de erkende instellingen van ons land.
 • …die de werking van de Europese unie wil ondersteunen als een vredesproject.
 • …die vanuit de interreligieuze dialoog elke levenshouding wil erkennen als een meerwaarde voor onze samenleving.
 • …die de strijd tegen de eenzaamheid tijdens de feestdagen op de agenda willen zetten.
 • …voor wie het gemeenschappelijke voor het individuele komt.
 • …die elke vorm van fysiek, verbaal geweld of terreur (zoals pesten op school of het werk) willen veroordelen.
 • …die waarden en normen willen vorm geven zoals menselijkheid, solidariteit, traditie en respect voor elke levensbeschouwing.
 • …die het goede proberen te behouden en op zoek wil gaan wat vrede voor veel mensen kan betekenen.
 • …die niet zeggen wat ze gaan doen, maar eerder doen wat ze willen zeggen.
 • … die het woord vrede vanuit verschillende invalshoeken en betekenissen wil benaderen

vrede voor alle mensen in een multicultureel en inter- levensbeschouwelijk Europa – vrede voor elk mens met het oog op een waardige en gezonde levenskwaliteit – vrede met jezelf  – vrede met andere mensen – vredevol samenzijn met familie en kennissen – vrede met je omgeving en de natuur – vrede in het verkeer – respect hebben voor mensen van jong tot oud / met of zonder een beperking. Het verbinden van mensen met dierbare overledenen tijdens de feestdagen.

We worden gesteund door of krijgen medewerking van …

 • parochies, moslimgemeenschappen, humanistische bewegingen.
 • nationale en lokale media
 • kaarsenleverancier.
 • Een aantal Vlaamse artiesten.
 • NMBS
 • Verenigingen,  Scoutinggroepen,  chiro, Yot,  Sint Donatius,
 • Scholen
 • Gemeente en stadsbesturen.
 • en hopelijk groeit deze groep mensen of verenigingen aan.
15697243_1176384855779790_1612834871159046800_n

Wij brengen in kaart:…

 Waar je het vredeslicht kan vinden. … Waar er hoofdverdeelpunten zijn. … We hebben contact met verdeelpunten en verenigingen om het vredeslicht – van hand tot had door te kunnen geven – naar alle steden, regio’s en dorpen.

 • … met nationale inrichtingen van hoofdsteunpunten zoals Tongeren, Brugge, Ieper, Brussel, Boutersem, Averbode
 • … wie het vredeslicht verder over het land kan verdelen: van hoofdsteunpunten en tientallen lokale verdeelpunten.
 • … welke mensen of groepen het vredeslicht – van hand tot hand verder – in de steden, regio en dorpen brengt.

Onze boodschap: …

…Vrede begint hier en niet daar, vandaag en niet morgen.

“Het vredeslicht is van niemand”, …. het vredeslicht is van iedereen.
“Vertrouwen voor iedereen” –   deze wens vergezelt het vredeslicht op elke officiële intrede.

…We zoeken om het vredeslicht te kaderen binnen een thema: … We kijken daarbij uit naar kunstenaars of artiesten om het vredeslicht mee te promoten.