Het stadsbestuur verwelkomt een licht….?

DSC09074

Initiatief tot ontmoeting en dialoog.

In middens wordt wel eens gesproken dat mensen naar elkaar moeten toestappen, we elkaar beter moeten leren kennen.  Maar in een samenleving van diversiteit, zijn er weinig van die momenten waar mensen elkaar in die verscheidenheid kunnen ontmoeten. De steden  Münster en Osnabrück knutselden met de verschillende levensbeschouwingen een platform bij elkaar om een dergelijke ontmoeting mogelijk te maken.

Uitnodiging op het gemeentehuis.

Dit model kan lokale overheden inspireren, Het vredeslicht en de boodschap eraan verbonden, is er voor iedereen. Elke levensbeschouwing wordt op het gemeentehuis uitgenodigd. Deze mensen vormen de samenleving van vandaag.

Tijd maken voor elkaar.

De essentie van het initiatief is dat we tijd maken voor elkaar. Het initiatief brengt mensen samen. Volgens de burgemeester van Münster is dit één van zijn belangrijkste momenten van het jaar. Deze burgervader voelt aan, dat in een Europa van morgen gezocht kan worden naar een eenheid in diversiteit. En daarom is de dialoog met het oog op een vredevolle samenleving een vast bestanddeel van de stad Osnabruck geworden.

DSC09110

Deze ontmoeting werd gekoppeld aan een culturele activiteit.

Samenwerking tussen verschillende steden.

Deze ontmoeting was blijkbaar besmettelijk. Want ook andere steden namen naar verluidt contact op met het bestuur van Osnabrück.

Burgemeester Wolfgang Griesert verwoordde het als volgt: “De ontmoeting van vandaag hier in de Vredeszaal van Osnabrück is een teken van twee volledig zelfbewuste gemeenschappen die zich bijzonder inzetten voor het behoud en de bevordering van vrede en verdraagzaamheid.

Gross-Imam-in-Muenster-Grossscheich-wird-im-Rathaus-empfangen_image_630_420f
DSC09065
DSC09074

Uitspreken van een engagement.

110 vertegenwoordigers van meer dan 30 religieuze gemeenschappen schreven een verklaring die zelfs vandaag precies beschrijft wat deze bijeenkomst en uitwisseling inhoudt:  “Gelijkheid, Vrijheid, democratie en waardigheid blijven een basisbeginsel van onze wederzijdse solidariteit en wederzijds respect, ondanks culturele, religieuze en ideologische verschillen. We zijn ervan overtuigd dat alle religies een groot potentieel hebben voor het oplossen van conflicten en het veiligstellen van vrede. We pleiten ervoor om deze vaardigheden  te ontwikkelen in publieke verantwoordelijkheid en weerstand te bieden aan elke neiging tot religieuze absoluutheid en geweld. “

 

Het nemen van verantwoordelijkheden…

Burgervader Markus Lewe van de stad Münster nam tot slot het woord: De samenwerking met de verschillende religies verrijkt  beide steden. Iedereen is er voor verantwoordelijk dat deze bijeenkomst slaagt. “De band van religies in onze steden is gastvrijheid.” Het is een wens om in het Europa van morgen elkaar beter te leren kennen en kansen te creëren om de polarisering van onze samenleving tegen te gaan.

Inspirerend voor ons land.

Ook ons land staat open voor dergelijke ontmoetingen. Elk jaar organiseren de religies in Heusden-Zolder een multicultureel ontbijt, waaraan 150 geïnteresseerden deelnemen.

De lokale werkgroep ‘Interlevensbeschouwelijke dialoog’ stelde een oproep op ‘Wij van Heusden-Zolder’. Hierin roepen ze de burgemeester en de schepenen op om te zorgen voor een sterke verbondenheid tussen mensen met verschillende religies en culturele achtergrond. Zo willen ze de samenleving, de gelijkheid en de verdraagzaamheid verbeteren. Tijdens het ontbijt ondertekenden heel wat aanwezigen de oproep.

Houthalen -Helchteren. : Het hoogtepunt van de dag was de ondertekening van de gemeenschappelijke engagementsverklaring door christenen en moslims. Ze beloven elkaar te respecteren, samen te werken, met elkaar in gesprek te gaan en acties te ondernemen voor een betere wereld, verdraagzaamheid en respect.

De dienst Samenleven van het gemeentebestuur Maasmechelen en de lokale levensbeschouwingen organiseerden een dialoognamiddag ‘Samen in Maasmechelen’ over het thema ‘vasten’. De deelnemende levensbeschouwingen zijn: De Grieks-Orthodoxe kerk Agios Dimitrios, de katholieke kerk, het huisvandeMens, de Tevhid moskee, de moskee El Islam.

Rol van het vredeslicht

Wij zijn er sterk van overtuigd dat er kansen liggen voor elk gemeentebestuur om initiatieven te nemen die mensen dichter bij elkaar brengen. Het vredeslicht is dan ook ons inziens een project waar gezamenlijk kan aan deelgenomen worden. De vrede behoort toe aan niemand, maar vooral aan iedereen. Religie of politiek? Voor het streven naar de vrede nemen veel besturen zelf het initiatief.

Verdienstelijke mensen van de gemeente in het licht zetten..

Het gebeurt misschien te weinig, maar soms zijn er momenten waar iemand door zijn of haar inzet voor andere mensen zeer verdienstelijk is geweest. Meestal gaat het om gewone dingen, met vaak onbetaalbare resultaten en herinneringen. Voor de stad of gemeente een gelegenheid om aan te geven om  iemand in de schijnwerpers te zetten. Hij of zij was het afgelopen jaar een licht voor de samenleving  Een teken van erkenning.