steunpunt Kortrijk

In Kortrijk bouwt men bruggen.
Telkens het vredeslicht er aan komt.

Een sfeervol ontvangstmoment.

Kinderkoor 'Kinderland' tijdens het ontvangstmoment in Kortrijk.
Kinderkoor 'Kinderland' tijdens het ontvangstmoment in Kortrijk.

Vredeslicht voor de 4de maal te gast in de Guldensporenstad.

Het Vredeslicht Kortrijk heeft een werkgroep met leden uit diverse levensbeschouwelijke hoeken. Ons evenementje voorbereiden heeft ervoor gezorgd dat we elkaar beter leerden kennen. Wat begonnen is vanuit een voorzichtig respect, is nu langzaam uitgegroeid tot een zekere verbondenheid. En laat die 2 aspecten “respect en verbondenheid” nu net 2 goeie componenten zijn tot vrede,…  In een sfeervol ontvangstmoment weet het kinderkoor kinderland de harten van de aanwezigen te verwarmen. Niet allen met het vredeslicht. Ook met hele mooie muziek.

 

Kerk in Kortrijk ontvangt het vredeslicht.

Kortrijk 9

tekst volgt

kerk kortrijk

Warm Kortrijk.

Vrijzinnige gemeenschap Kortrijk

Vanuit de vrijzinnige gemeenschap werken we graag mee aan dit ‘vredeslicht’ initiatief van de interlevensbeschouwelijke werkgroep Kortrijk. Want ook voor vrijzinnigen is ‘licht’ heel belangrijk.
Al sinds de Verlichting is de fakkel een belangrijk symbool dat staat voor kennis, rede en vooruitgang. De fakkel brengt licht in de duisternis: door het licht van de rede zijn mensen in staat helder te denken en tot inzicht te komen.
De menselijke figuren aan weerszijden van de fakkel symboliseren het humanisme waarin de mens en zijn leefomgeving centraal staan. De figuren raken elkaar, wat staat voor verbondenheid en solidariteit. De figuren rechts zijn hoger geplaatst dan de figuren links. Dat verwijst naar de mogelijkheid om zich te ontwikkelen en te groeien naar meer kennis en inzicht. Ontwikkeling en ontplooiing op basis van zelfinzicht en kennis over de omringende wereld zijn voor vrijzinnigen belangrijke waarden.

De fakkel en de dubbele reeks figuren staan in een cirkel gevat, als een symbool van wereldsolidariteit: alle mensen ter wereld voelen zich in het licht van de rede onderling verbonden.

huis van de mens

Interlevensbeschouwelijke werking

Op weg naar de warmste week met het vredeslicht. Kortrijk 2019. Klik op de foto op te vergroten.
Op weg naar de warmste week met het vredeslicht. Kortrijk 2019. Klik op de foto op te vergroten.
Kinderkoor 'Kinderland' tijdens het ontvangstmoment in Kortrijk.
Kinderkoor 'Kinderland' tijdens het ontvangstmoment in Kortrijk.
Een mooi moment om te delen.

Stadsbestuur ontvangt vredeslicht.

Het vredeslicht maakt van ons geen sterren, maar we kunnen er wel als mens tegenover elkaar mee schitteren.
Dank aan alle actoren, levensbeschouwingen en Stadsbestuur in Kortrijk.

Moslimgemeenschap in Kortrijk

Profeet Mohanmmed (vzmh) stelde het vredesverdrag van Medina op en vroeg de verschillende stammen hierop aan te sluiten. Met doel de verschillende gemeenschappen beter met elkaar samen te laten werken en de verschillende problemen met elkaar te bespreken.  Het is een voorbeeld waarbij geschillen werden opzij gezet en gemeenschappelijke doelen hebben gediend om samenwerking en verbondenheid te vormen tussen de verschillende stammen die er toen waren. Het loslaten wat verdeelt en zoeken naar wat verbindt.
Ook het Vredeslicht was hier een prachtig middel om verbondenheid te creëren. Vanuit de verschillende gemeenschappen hebben we gebouwd op waarden van respect, overleg en gemeenschapszin als Kortrijkzaan. Om uit te dragen dat vrede binnen een samenwerking ons alleen versterkt en tot mooie resultaten kan leiden. Onze overeenkomsten zijn groter dan onze verschillen.  Vredeslicht bracht hoop, moed, samenwerking. Een symbolisch ongeschreven verdrag dat we met ons hart vol licht naar de toekomst dragen. Een licht dat de wereld heeft rond gereisd en voor iedereen heeft gebrand. En over minder dan 24u zal het eindelijk in het hart van Kortrijk staan branden.  Vrede aan allen,   Salaam.