Vredeslicht Vzw / ons dna profiel

Op 20/05/2020 werd de VZW Vredeslicht opgericht. De Vzw stelt zich tot doel om het vredeslicht uit Bethlehem zo ruim mogelijk te verspreiden in ons land als een symbool van vredevol samenleven, respect, verstandhouding, begrip en verdraagzaamheid, naar alle mensen ongeacht hun religieuze, filosofische of politieke overtuiging.  Ze bestaat momenteel uit een handvol mensen die samen met jeugdverenigingen, steden en mensen met het vredeslicht willen verbinden.
De vereniging schaart zich achter de filosofie van ubuntu, een filosofie waar iedereen deel uitmaakt van de samenleving en wil open staan voor elke levensbeschouwing en politieke stroming waar de mensenrechten worden gerespecteerd.

Het voorwerp, ofwel de concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer:

  • Samenwerking tot stand brengen tussen religies, levensbeschouwingen;

  • Contacten onderhouden met organisaties in binnen- en buitenland om het vredeslicht in ons land te kunnen verwelkomen.

  • Identificeren en ondersteunen van lokale contactpersonen die in hun gemeente/gemeenschap het vredeslicht willen verspreiden.

  • Ter beschikking stellen van het nodige gemeenschappelijk ondersteunend materiaal.

  • Het organiseren van specifieke activiteiten ter promotie van de verspreiding van het vredeslicht. Ontplooien van activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel, Samenwerken met andere verenigingen die de verspreiding van het vredeslicht kunnen versterken.

Samen met andere partners, willen we overleggen hoe we het vredeslicht verder in ons land kunnen uitbouwen. We trachten mensen in te lichten, waar activiteiten doorgaan en op welke locatie mensen het vredeslicht kunnen halen. We hopen hiermee de bevolking een dienst te bewijzen.

De VZW Vredeslicht.be engageert zich om het vredeslicht aan te bieden indien mogelijk aan de verschillende instellingen van ons land.

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vzw is gevestigd te 9850 Deinze, Hulbeekstraat 11, gelegen in het Vlaams Gewest. Deze maatschappelijke zetel is te bereiken op het volgende telefoonnummer: 0496 68 48 67

Leden van de VZW

Dumon Guido, wonende te 9970 Boutersem, Secretaris Gewezen kabinetschef en Secretaris Generaal bij de ESU
Catherine Dupont, wonende te 8500 Kortrijk, Coördinator integratie stad Kortrijk.
Dekorte Koen, wonende te 8310 Assebroek, Theoloog en verantwoordelijke voor het Yot in Brugge
Bethune Jan, wonende te 9850 Deinze, Voorzitter Leerkracht Godsdienst
Filip Deheegher Sint-Maartensplein 3, 8900 Ieper Diensthoofd Vrede stad Ieper:

Wij zijn mensen…

…die zich willen engageren voor de vrede en een betere leefwereld.
…die de werking van de Europese gedachte wil ondersteunen als een vredesproject.
…die vanuit de dialoog elke levensbeschouwing wil erkennen als een meerwaarde voor onze samenleving.
…voor wie het gemeenschappelijke voor het individuele komt.
…die elke vorm van fysiek, verbaal geweld of terreur (zoals pesten op school of op het werk) willen veroordelen.
…die een poging onderneent om de positieve elementen uit onze samenleving te belichten. .
…die het woord vrede vanuit verschillende invalshoeken en betekenissen wil benaderen

Vrede voor elk mens met het oog op een waardige en gezonde levenskwaliteit – vrede met jezelf  –  vredevol samenzijn met familie en kennissen – vrede met je omgeving en de natuur – vrede in het verkeer – respect hebben voor mensen van jong tot oud / met of zonder een beperking. Het verbinden van mensen met dierbare overledenen tijdens de feestdagen.

Wij brengen in kaart:…

Op welke locatie het vredeslicht zich bevindt. … Waar er hoofdverdeelpunten zijn. … We onderhouden zoveel als mogelijk contacten met verdeelpunten en verenigingen om het vredeslicht – van hand tot had door te kunnen geven – naar alle steden, regio’s en dorpen.  Verder Coördineren wij loop-en wandeltochten in samenwerking met verenigingen met betrekking tot het verspreiden van het vredeslicht.

Een aantal sfeerbeelden.

Onze boodschap: …

…Vrede begint hier en niet daar, vandaag en niet morgen.  Deze wens vergezelt het vredeslicht op elke officiële intrede.
“Het vredeslicht is van niemand”, …. het vredeslicht is er voor iedereen.
…We zoeken om het vredeslicht te kaderen binnen een thema: … We kijken jaarlijks uit naar gemotiveerde mensen die dit porject wensen te ondersteunen.

Ben je overtuigd van de meerwaarde van dit project en wil je ons hierbij helpen? Aarzel dan vooral niet om met ons contact op te nemen.

Gegevens Vredeslicht Vzw
Hulbeekstraat 11
9850 Deinze

BTW VAT Ondernemingsnr BE0746.962.059 
Bank
BE04 7360 6802 2831
BIC
KREDBEBB