Sinds 1986…

Friedenslicht aus Bethlehem - Verteilung in Wien und Hamburg und im Hamburger Rathaus

Vredeslicht jaargang 33 ……….. Het begon allemaal in 1986

1973: De actie Licht ins Dünkel wordt opgezet. Via radio en tv wordt geld ingezameld voor het goede doel.
1985: Ada Brandstetter informeert de ORF over een traditie in Tsjechië om mensen met het vredeslicht aan elkaar te verbinden. De ORF schenkt alle medewerkers, die zich engageren om er een betere wereld van te maken, een licht.
1986: Het vredeslicht wordt voor de eerste maal naar Oostenrijk gebracht.
1987: Oostenrijkers hebben het vredesvuur in hun hart gesloten. Het Rode Kruis, jeugdbrandweer toont interesse.
1989: Na de val van de muur in Berlijn, wordt het vredeslicht naar de Duitse hoofdstad gebracht. Een maand later, verbond het vredeslicht mensen tussen Oost en West Berlijn. Via de radio kwamen mensen te weten waar ze het vredeslicht konden halen.
1991: In Zwitserland maakt men kennis met het vredeslicht. Het vredeslicht werd in Bregenz aan de mensen uit Zwitserland overhandigd.
1993: Friedenslicht Schweiz begint aan z’n activiteiten.
1994: Friedenslicht Deutschland, gecoördineerd door de scouts, stuurt een afvaardiging naar het officieel ORF verdeelpunt in Graz.
1995: Eerste afhaling door de Scouts Duitsland in Oostenrijk. Het licht wordt op sommige plekken verdeeld in Duitsland.
1996: Scoutsgroepen van over heel Europa verlenen hun vrijwillige medewerking en verdelen het in een aantal landen.
1997: Scouts België brengen het vredeslicht voor de eerste maal ons land binnen.
2017: Zanger Christoff ontvangt voor het eerst in de basiliek van Koekelberg het vredeslicht. Hij neemt het mee op zijn kersttournee
2018: De koninklijke familie ontvangt op het Paleis te Brussel de delegatie van het vredeslicht uit Oostenrijk. Met hierin een belangrijke rol voor prinses Eléonore.
President Jean-Claude Jüncker ontvangt voor de laatste maal het vredeslicht.
Minister van Justitie Koen Geens ontvangt voor de eerste maal namens de regering het vredeslicht. Hij neemt het vredeslicht mee naar de gevangenis.
De stad Ieper ontvangt voor het eerst 100 na het einde van de oorlog van Duitse jongeren uit zusterstad Siegen (D) het vredeslicht.
2019: Ursula Von der leyen Voorzitster van de Europese commissie krijgt in Brussel voor het eerste het Vredeslicht aangeboden van de ORF
2020: Voor het eerst worden we getroffen door de Coronacrisis. Toch kan in beperkte mate het vredeslicht worden verdeeld. Er wordt een voettocht georganiseerd vanuit Leuven naar Brussel.
2021: Het land wordt opnieuw getroffen door de coronacrissis;

 

Vredeslicht VZW wordt opgericht.
Voor het eerst wordt het Vredeslicht aangeboden in het Vlaams Parlement aan de voorzitster Liesbeth Homans zelf.
Minister Alexander Decroo (FP) en minister Bart Somers (VP) ontvangen het vredeslicht. Servais Verherstraeten
Fractievoorzitter CD&V ontvangt het Vredeslicht.
* data worden later nog aangevuld en aangepast.