steun ons

Wil je de werking van het vredeslicht mee ondersteunen?  

Het vredeslicht laat zich moeilijk inpassen in de bestaande subsidiekanalen. Door een gift te doen, maak je deel uit van een bont genootschap van mensen die het project financieel verder helpen.

Vriend van het vredeslicht worden? 

Wil je wel van een fiscaal voordeel genieten? Schrijf je gift dan over naar het FONDS Vredeslicht VZW,  op rekening BE 0473 6068 0228 ten name van de Koning Boudewijnstichting met als gestructureerde mededeling …………………………….

Administratief adres:

Vredeslicht VZW  Hulbeekstraat 11  9850 Deinze   0496 68 48 67

Giften vanaf 40 euro (op jaarbasis) op rekening van de Stichting geven aanleiding tot een belastingvermindering van 45% op het werkelijk gestorte bedrag (art. 145/33 WIB).

Ook hier kan je kiezen voor een éénmalige gift of een doorlopende opdracht van (b.v. maandelijks) een kleiner bedrag.