Wat je moet weten over het Vredeslicht

Deze foto's werden getrokken nog 'voor' de Coronaperiode.
...Het vredeslicht uit Bethlehem verbindt mensen met elkaar... Een warm gebaar in Corona-tijden
In 32 landen, wordt dit licht aan elkaar doorgegeven. Een initatief van de ORF

Het vredeslicht wordt ieder jaar door een kind in Bethlehem aangestoken. Het wordt door de Oostenrijkse televisiezender ORF als initiatiefnemer overgevlogen naar Linz (in Oostenrijk) zonder dat het vuur mag worden gedoofd. Twee weken later wordt het licht  van mens tot mens aan elkaar doorgegeven, niet alleen in Oostenrijk, maar over heel Europa.  Het vredeslicht wil een teken zijn van hoop, vrede, verdraagzaamheid en verbondenheid tussen mensen onderling.

In de loop der jaren kreeg het vredeslicht al snel een aantal ankerpunten in Europa. De idee achter het initiatief is dat mensen het Vredeslicht met elkaar kunnen delen, over grenzen, over leeftijden, religies, ziekte en gezondheid,… heen.  Niet alleen in Europa, maar ondertussen al over de Oceaan; aan de andere kant van de wereld.

Vertrekkend vanuit Bethlehem in Palestina.

Vanuit de multiculturele stad (Bethlehem) waar verschillende culturen en volkeren proberen samen te leven, waar achter elke hoek de kans op een conflict loert, is de boodschap van vrede heel belangrijk.  Op weg naar Tel Aviv komt het vredeslicht voorbij een moeilijke grens. Telkens opnieuw wordt deze overwonnen, ondanks de momenten van spanningen in het grensgebied. Het Vredeslicht beoogt een doelstelling om alle mensen vanuit een heel open visie te laten samenleven en samen werken met elkaar.

kaartje Betlehem

Het vredeslicht scheen op de heropende Berlijnse Muur in 1989, stak de grens van het voormalige IJzeren Gordijn over en werd in de jaren negentig in Oost-Europa verdeeld. Inmiddels veroverde het Licht de harten van miljoenen mensen over de hele wereld en werd het een internationale, onmisbaar element dat niet meer weg te denken is.  Iedereen moet vanuit zijn eigen persoon, vanuit zijn eigen overtuiging de boodschap van vrede kunnen uitdragen. Een uitnodiging aan alle mensen van goede wil.

Een licht met een bijzondere boodschap van ‘Vrede’, ‘hoop’ en ‘moed’.

Het vredeslicht wordt elk jaar opgehaald door een Vredeskind uit Oostenrijk.
Vanuit Bethlehem wordt het vredeslicht naar Linz overgevlogen. (foto ORF)

Een gezamenlijke onderneming. Zonder al te veel woorden.  

In heel wat middens wordt er gesproken over ‘de open dialoog’, ‘naar elkaar toegaan’, ‘de andere leren kennen’, ‘elkaar leren begrijpen’ :  enzovoort. Maar heel weinig wordt dit gedaan.

Foto Unsplash Dave Herring
Foto Unsplash Dave Herring

Het vredeslicht wil een uitnodigend instrument zijn om elkaar te kunnen ontmoeten en wie weet, naar elkaar te kunnen luisteren. Op zoek gaan naar de diepere waarheid van iemands leven, ook al is die spiritueel en levensbeschouwelijk onderbouwd.  Hierdoor kan je ontdekken dat de waarheid bij iemand anders, geen waarheid is die gebaseerd is op regeltjes of concepten, maar vaak een waarheid is die van binnen uit komt. Het is net zoals bij de ‘Liefde’ Het verwarmt van binnen uit naar de andere mensen toe. Van hart tot hart, van ziel tot ziel! Dit is wat het vredeslicht wil doen!  En wellicht is juist daar ook de waarheid te vinden. In het geven van een heel eenvoudig symbool, vaak zonder woorden.

Het vredeslicht staat open voor elk systeem, religie of politieke strekking die de fundamentele mensenrechten respecteert. Het is een vuur dat mensen met elkaar verbindt en waarvan ieder in zijn of haar eigen levensbeschouwing elkaar de hand wil reiken. Het vredeslicht is er om elkanders persoonlijkheid te helpen dragen.

Iedereen heeft wel een reden om het vredeslicht te delen.  

foto Unsplash Christmas
foto Unsplash Christmas

Het vredeslicht is een symbool dat moeilijk toe te eigenen is aan één groep mensen. We geloven dat de symboliek van het vredeslicht mensen samen brengt in wat we voor elkaar en voor de samenleving kunnen betekenen. Het vredeslicht geeft mensen de kans om op een positieve wijze naar de samenleving van vandaag te kijken en deze ook te beleven.

De beweegredenen om het vredeslicht te verspreiden kunnen bij mensen variëren. Zo kan iemand met het vredeslicht duiding geven aan een politiek, maatschappelijk of levensbeschouwelijk thema. Anderen willen met het vredeslicht eerder mensen sensibiliseren om de natuur in de kijker te zetten, de verkeersveiligheid te verbeteren, de armoede te bestrijden en/of de zieken niet uit het oog te verliezen. Er zijn mensen die met het vredeslicht aankloppen bij senioren voor een babbel,  om mensen in de zorgsector een signaal te geven of om gewoonweg deel te nemen aan de activiteiten omdat het ‘gewoon gezellig’ is.

Wie iemand bevraagd waarom hij of zij deelneemt aan het initiatief van het vredeslicht, krijgt gegarandeerd een glimlach of een persoonlijk antwoord van de betrokkene terug

“Als een deel van de menselijke ketting”

Het ontvangen van het vredeslicht in ons land vloeit dus voort uit de inspanningen van mensen uit het buitenland, die het brandend vuur over een afstand van 4500 km aan elkaar wisten door te geven. Het initiatief dat 33 jaar geleden aanvankelijk ontstond in Oostenrijk wordt ondertussen mee gedragen door miljoenen mensen in Europa. Elk jaar groeit in ons land het aantal sympathisanten aan. Bij het internationaal vredeslicht worden ontzettend veel mensen betrokken. Wie een steek laat vallen, zorgt er voor dat de volgende groep in de problemen komt.

Het vredeslicht wordt doorgegeven van de ene aan de andere groep mensen.
Duitse Scouts overhandigen het vredeslicht aan de Belgische delegatie (foto vredeslicht België)

Te gast op symbolische plaatsen.

In 1989, werd aangeboden aan de mensen in Berlijn. Op de plaats waar een muur mensen jaren lang mensen gescheiden hield, bracht het vredeslicht deze mensen terug samen. Ook aan de poorten van het voormalige concentratiekamp in Auswitch en ground Zero in New York is het vredeslicht te gast geweest.

Een uitdaging voor sportievelingen. “Lopen met het vredeslicht naar de volgende bestemming.”

Lopers in de streek van Mainz (D) gaan aan de slag met het vredeslicht voor het goede doel.

In tegenstelling tot het dragen van de Olympische vlam, kan iedereen die het wenst, aan het initiatief deelnemen. Het vredeslicht is er voor iedereen en kan door alle mensen worden gedragen. Koppel aan dit gegeven een goed doel, dan krijg je gemotiveerde mensen die op hun eigen wijze willen meebouwen aan een betere wereld. Een succesformule die blijkbaar in Duitsland aan belangstelling wint.

Ook in ons land kan je een traject overbruggen. Aarzel daarom niet langer en schrijf je in met je loopvereniging.  Heb je zin om het vredeslicht mee te dragen naar een ander dorp, gemeente of stad?