Wat je moet weten over het Vredeslicht

foto (c) friedenslicht Schweiz press foto / link www.friedenslicht.ch / verantwoordelijke Walter Stahlin
foto (c) friedenslicht Schweiz press foto / link www.friedenslicht.ch / verantwoordelijke Walter Stahlin

Een lopend vuur van hoop en vrede.

Het vredeslicht kan je best vergelijken met een olympische vlam die zich weet te verplaatsen van het ene naar het andere punt. Het ontvangen van het vredeslicht in ons land vloeit voort door de inspanningen van mensen, die een brandend vuur over een afstand van 4000 km aan elkaar weten door te geven. De scoutsverenigingen uit meer dan 30 landen, engageren zich om dit bijzonder transport doorheen Europa te realiseren. Maar ook andere verenigingen dragen hier hun steentje toe bij, zoals de jeugdbrandweer, de Chiro, de Sint-Michielsbeweging en tal van sportverenigingen.  De bedoeling is om mensen met een positieve boodschap op een aangename wijze aan elkaar te verbinden.

Vertrekkend vanuit Bethlehem in Palestina.

Vanuit de stad Bethlehem waar verschillende culturen proberen samen te leven, waar achter elke hoek de kans op een conflict loert, is de boodschap van vrede heel belangrijk.  Op weg naar Tel Aviv komt het vredeslicht voorbij een moeilijke grens. Telkens opnieuw wordt deze overwonnen, ondanks de momenten van spanningen in het grensgebied. Het Vredeslicht beoogt een doelstelling om alle mensen vanuit een heel open visie te laten samenleven en samen werken met elkaar.

kaartje Betlehem

Het vredeslicht scheen op de heropende Berlijnse Muur in 1989, stak de grens van het voormalige IJzeren Gordijn over en werd in de jaren negentig in Oost-Europa verdeeld. Inmiddels veroverde het Licht de harten van miljoenen mensen over de hele wereld en werd het een internationaal, onmisbaar element dat niet meer weg te denken is.  Iedereen moet vanuit zijn eigen persoon, vanuit zijn eigen overtuiging de boodschap van vrede kunnen uitdragen. Een uitnodiging aan alle mensen van goede wil.

Het Vredeslicht als vredessymbool voor alle mensen.

Het vredeslicht is ons inziens zowel een identiteitssymbool als een vredessymbool.  Mensen voelen zich enerzijds begrepen om het vredeslicht te delen vanuit hun eigen identiteit of levensbeschouwing. Anderzijds nodigt het vredeslicht als vredessymbool mensen uit om dit licht  te verspreiden tot buiten de eigen comfortzone, de eigen levensbeschouwing of leefwereld. Dit vredessymbool kent weinig grenzen en komt pas volledig tot ontplooiing wanneer je het weet uit te dragen aan diegene die op een andere wijze in het leven staat. Een uitdaging, maar tegelijkertijd ook een kans.

“Lopen met het vredeslicht naar de volgende bestemming.”

foto (c) friedenslichtmarathon Oostenrijk / contact: Gerhard Gegenleitne / Toestemming tot publicatie verkregen door de organisatie friedenslichtmarathon.at

Zonder al te veel woorden.   

Het vredeslicht wil een uitnodigend instrument zijn om elkaar te kunnen ontmoeten en wie weet, naar elkaar te kunnen luisteren. Op zoek gaan naar de diepere waarheid van iemands leven, ook al is die spiritueel en levensbeschouwelijk onderbouwd.  Hierdoor kan je ontdekken dat de waarheid bij iemand anders, geen waarheid is die gebaseerd is op regeltjes of concepten, maar vaak een waarheid is die van binnenuit komt. Van hart tot hart, van ziel tot ziel! Dit is wat het vredeslicht wil doen! In het geven van een heel eenvoudig symbool, vaak zonder woorden. Het vredeslicht geeft mensen de kans om op een positieve wijze naar de samenleving van vandaag te kijken en deze ook te beleven.

Het vredeslicht staat open voor elk systeem, religie of politieke strekking die de fundamentele mensenrechten respecteert.

Iedereen heeft wel een reden om het vredeslicht te delen.  

De beweegredenen om het vredeslicht te verspreiden kunnen bij mensen variëren. Zo kan iemand met het vredeslicht duiding geven aan een politiek, maatschappelijk of levensbeschouwelijk thema. Anderen willen met het vredeslicht eerder mensen sensibiliseren om de natuur in de kijker te zetten, de verkeersveiligheid te verbeteren, de armoede te bestrijden en/of de zieken niet uit het oog te verliezen. Er zijn mensen die met het vredeslicht aankloppen bij senioren voor een babbel,  om mensen in de zorgsector een signaal te geven of om gewoonweg deel te nemen aan de activiteiten omdat het ‘gewoon gezellig’ is.

Te gast op symbolische plaatsen.

Het vredeslicht komt voorbij moeilijke gebieden. Het vredeslicht brengt soms mensen op een eigen wijze samen, daar waar een muur diezelfde mensen uit elkaar probeert te houden.  Zoals bij een gevangenis, een ziekenhuis of een rusthuis. Het vredeslicht was al te gast op heel veel symbolische plaatsen. Ground Zero in New York, de Berlijnse muur, Auschwitz in Polen en momenteel aan het front in Oekraïne.

Iedereen is een onderdeel van de schakel.   

In tegenstelling tot het dragen van de Olympische vlam, kan iedereen die het wenst, aan het initiatief deelnemen.

Ook in ons land kan je een traject overbruggen. Aarzel daarom niet langer en schrijf je in met je loopvereniging.  Heb je zin om het vredeslicht mee te dragen naar een ander dorp, gemeente of stad?

Het vredeslicht wordt doorgegeven van de ene aan de andere groep mensen.
Duitse Scouts overhandigen het vredeslicht aan de Belgische delegatie (foto vredeslicht België)

foto (c) Guido Dumon Boutersem overdracht van het vredeslicht in Aachen van de Duitse Scouts aan Vredeslicht België. r

Recente berichten
Recente reacties
    Archieven
    Categorieën