Wat je moet weten over het Vredeslicht

Een menselijke ketting

foto Unsplash Daiga Ellaby

Het ontvangen van het vredeslicht in ons land vloeit voort door de inspanningen van mensen, die het brandend vuur over een afstand van 4500 km aan elkaar weten door te geven. Vooral de scoutverenigingen uit meer dan 30 landen nemen het transport graag voor hun rekening. Elk jaar opnieuw. Het initiatief dat 35 jaar geleden aanvankelijk ontstond door de openbare tv zender ORF in Oostenrijk wordt ondertussen door miljoenen mensen in Europa doorgegeven.  Elk jaar groeit in ons land het aantal sympathisanten aan..  Ook jij kan hier een rol in spelen, indien je deel wil uitmaken van een warme menselijke ketting.

Het Vredeslicht als vredessymbool.

Het vredeslicht kan je best vergelijken met een soort olympisch vuur dat zich weet te verplaatsen van het ene naar het andere punt. De bedoeling is om mensen met elkaar te verbinden zodat op deze wijze mensen tijd kunnen maken voor elkaar. Het vredeslicht is ons inziens zowel een vredessymbool en een symbool waar tergelijkertijd mensen hun eigen identiteit kunnen in herkennen. Een vredessymbool nodigt mensen eerder uit om het vredeslicht te verspreiden tot buiten je eigen comfortzone, je eigen levensbeschouwing of leefwereld. Het vredeslicht komt pas volledig tot ontplooiing wanneer je het kan uitdragen aan diegene die op een andere wijze in het leven staat. Het vredeslicht staat wat ons betreft open voor iedereen.

Mensen herkennen eveneens elkaar in het licht om vanuit hun eigenheid of hun eigen levensbeschouwing dit vredessymbool te verspreiden.  Dit schept een zekere vorm van verbondenheid. 

Het vredeslicht is er voor iedereen.
Het vredessymbool dat aan alle levensbeschouwingen kan worden doorgegeven.

Vertrekkend vanuit Bethlehem in Palestina.

Vanuit de  stad Bethlehem waar verschillende culturen proberen samen te leven, waar achter elke hoek de kans op een conflict loert, is de boodschap van vrede heel belangrijk.  Op weg naar Tel Aviv komt het vredeslicht voorbij een moeilijke grens. Telkens opnieuw wordt deze overwonnen, ondanks de momenten van spanningen in het grensgebied. Het Vredeslicht beoogt een doelstelling om alle mensen vanuit een heel open visie te laten samenleven en samen werken met elkaar.

kaartje Betlehem

Het vredeslicht scheen op de heropende Berlijnse Muur in 1989, stak de grens van het voormalige IJzeren Gordijn over en werd in de jaren negentig in Oost-Europa verdeeld. Inmiddels veroverde het Licht de harten van miljoenen mensen over de hele wereld en werd het een internationale, onmisbaar element dat niet meer weg te denken is.  Iedereen moet vanuit zijn eigen persoon, vanuit zijn eigen overtuiging de boodschap van vrede kunnen uitdragen. Een uitnodiging aan alle mensen van goede wil.

Zonder al te veel woorden gaan we naar elkaar toe.  

In heel wat middens wordt er gesproken over ‘de open dialoog’, ‘naar elkaar toegaan’, ‘de andere leren kennen’, ‘elkaar leren begrijpen’ :  enzovoort. Maar heel weinig wordt dit gedaan.

Het vredeslicht wil een uitnodigend instrument zijn om elkaar te kunnen ontmoeten en wie weet, naar elkaar te kunnen luisteren. Op zoek gaan naar de diepere waarheid van iemands leven, ook al is die spiritueel en levensbeschouwelijk onderbouwd.  Hierdoor kan je ontdekken dat de waarheid bij iemand anders, geen waarheid is die gebaseerd is op regeltjes of concepten, maar vaak een waarheid is die van binnen uit komt. Het is net zoals bij de ‘Liefde’ Het verwarmt van binnen uit naar de andere mensen toe. Van hart tot hart, van ziel tot ziel! Dit is wat het vredeslicht wil doen!  En wellicht is juist daar ook de waarheid te vinden. In het geven van een heel eenvoudig symbool, vaak zonder woorden.

Het vredeslicht staat open voor elk systeem, religie of politieke strekking die de fundamentele mensenrechten respecteert.

Iedereen heeft wel een reden om het vredeslicht te delen.  

foto Unsplash Christmas
foto Unsplash Christmas

Het vredeslicht is een symbool dat moeilijk toe te eigenen is aan één groep mensen. We geloven dat de symboliek van het vredeslicht mensen samen brengt in wat we voor elkaar en voor de samenleving kunnen betekenen. Het vredeslicht geeft mensen de kans om op een positieve wijze naar de samenleving van vandaag te kijken en deze ook te beleven.

De beweegredenen om het vredeslicht te verspreiden kunnen bij mensen variëren. Zo kan iemand met het vredeslicht duiding geven aan een politiek, maatschappelijk of levensbeschouwelijk thema. Anderen willen met het vredeslicht eerder mensen sensibiliseren om de natuur in de kijker te zetten, de verkeersveiligheid te verbeteren, de armoede te bestrijden en/of de zieken niet uit het oog te verliezen. Er zijn mensen die met het vredeslicht aankloppen bij senioren voor een babbel,  om mensen in de zorgsector een signaal te geven of om gewoonweg deel te nemen aan de activiteiten omdat het ‘gewoon gezellig’ is.

Te gast op symbolische plaatsen.

In 1989, werd aangeboden aan de mensen in Berlijn. Op de plaats waar een muur mensen jaren lang mensen gescheiden hield, bracht het vredeslicht deze mensen terug samen. Ook aan de poorten van het voormalige concentratiekamp in Auswitch en ground Zero in New York is het vredeslicht te gast geweest.

“Lopen met het vredeslicht naar de volgende bestemming.”

Lopers uit de streek van Mainz (D) gaan aan de slag met het vredeslicht voor het goede doel.

Iedereen heeft wel een reden om het vredeslicht te delen.  

In tegenstelling tot het dragen van de Olympische vlam, kan iedereen die het wenst, aan het initiatief deelnemen. Het vredeslicht is er voor iedereen en kan door alle mensen worden gedragen. Koppel aan dit gegeven een goed doel, dan krijg je gemotiveerde mensen die op hun eigen wijze willen meebouwen aan een betere wereld. Een succesformule die blijkbaar in Duitsland aan belangstelling wint.

Ook in ons land kan je een traject overbruggen. Aarzel daarom niet langer en schrijf je in met je loopvereniging.  Heb je zin om het vredeslicht mee te dragen naar een ander dorp, gemeente of stad?

Het vredeslicht wordt doorgegeven van de ene aan de andere groep mensen.
Duitse Scouts overhandigen het vredeslicht aan de Belgische delegatie (foto vredeslicht België)