Wat je moet weten over het Vredeslicht

FL_Sujet2017print

Het Vredeslicht…een intiatief van de Oostenrijkse openbare omroep ORF.

Deze kersttraditie van de openbare zender ORF herinnert ons aan de boodschap om een gebaar van hoop en menselijke warmte uit te dragen naar alle uithoeken van de wereld.

Een danklicht voor alle medewerkers.

Het idee om een danklicht te verspreiden ontstond in 1986 tijdens een uitzending van de openbare omroep ORF. Een vrouwelijke redacteur van de ORF stelde voor om een bijzonder licht te halen, zodoende alle mensen die zich hadden ingezet ten voordele van een benefietactie, een geschenk te geven. Het moest een bijzonder licht worden. Na overleg besloot de ORF om het vredeslicht op te halen in Bethlehem. Het initiatief mocht op veel bijval rekenen. Het licht werd een aantal jaar later uitgedragen over heel Oostenrijk.

FL_Sujet2017print

Het licht uit Bethlehem

kaartje Betlehem

Vanuit deze multiculturele stad waar verschillende culturen en volkeren proberen samen te leven, waar achter elke hoek de kans op een conflict loert, is de boodschap van vrede heel belangrijk. Iedereen moet vanuit zijn eigen persoon, vanuit zijn eigen overtuiging de boodschap van vrede kunnen uitdragen. Het doel is om de mensen vanuit een heel open visie te laten samenleven en samen werken met elkaar.

Het vredeslicht staat open voor elk systeem, religie of politieke strekking die de fundamentele mensenrechten respecteert. Het is een vuur dat mensen met elkaar verbindt en waarvan ieder in zijn of haar eigen levensbeschouwing elkaar de hand wil reiken. We zijn met elkaar en we zijn (er) voor elkaar. We hebben elkaar nodig! Dit is de filosofie van Ubuntu.

vertrekplaats vredeslicht
Friedenslichtfeier_in_Bethlehem-friedenslicht1

Een verlangen naar een warme samenleving.

DSC1506

„Het vredeslicht reist ondertussen de wereld rond. Dit hadden we zelf van bij het begin niet durven dromen“, getuigt de ORF-Redacteur Günther Hartl, de projectleider van het „ORF-Vredeslicht.

Het Vredeslicht wordt elk jaar met een kind uit Oostenrijk opgehaald in het Palestijnse Bethlehem en wordt met een bijzondere lantaren door Austrian Airlines, de Oostenrijkse luchtvaartmaatschappij, overgevlogen van Tel Aviv naar Linz in Oostenrijk. Van daaruit wordt het verdeeld over heel Europa.

Een nieuwe Kerst-traditie

Het vredessymbool kreeg een aantal ankerpunten in Europa. Vooral in de buurlanden van Oostenrijk veroverde het vredessymbool het hart van de mensen. Al snel sprongen de Oostenrijkse spoorwegen, het Rode Kruis, de Brandweer, parochies en de Scoutsbeweging bij om het vredeslicht naar alle uithoeken van van Europa te krijgen. Een teken van hoop en verbondenheid dat men uitdraagt naar alle mensen van goede wil. In welke omstandigheden mensen ook mogen leven, men hoopt dat dit licht bij iedereen, mag en kan aankomen.
In 1989, werd aangeboden aan de mensen in Berlijn. Op de plaats waar een muur mensen jaren lang mensen gescheiden hield, bracht het vredeslicht deze mensen terug samen. Pas veel later ontdekte de ARD de impact en de mogelijkheden van het vredeslicht. Een nieuw programma werd in het leven geroepen. Jaarlijks kijken meer dan 10 miljoen mensen naar de live-uitzending, waar het vredeslicht aan het breed publiek wordt voorgesteld.  ‘100 000 lichter das adventsfest’.

Friedenslichtgottesdienst der PSG Lorsch, 4. Advent 2015
Zwitserland1

Het vredeslicht is van niemand. Het vredeslicht is er voor iedereen. 

Het vredeslicht is een symbool dat moeilijk toe te eigenen is aan één groep mensen. We geloven dat de symboliek, die we kunnen putten uit een aantal referentiewerken, mensen weten te inspireren, om los van het economisch welbevinden,  elkaar te willen vinden in wat we voor elkaar en voor de samenleving kunnen betekenen. Het vredeslicht geeft mensen de kans om op een positieve wijze naar de samenleving van vandaag te kijken en deze ook te beleven. De beweegredenen om het vredeslicht te verspreiden kunnen bij mensen variëren. Zo kan iemand met het vredeslicht duiding geven aan een politiek, maatschappelijk of levensbeschouwelijk thema. Anderen willen met het vredeslicht eerder mensen sensibiliseren om de natuur in de kijker te zetten, de verkeersveiligheid te verbeteren, de armoede te bestrijden en/of de zieken niet uit het oog te verliezen. Of gewoonweg, ik neem deel aan de activiteiten omdat het gewoon gezellig is.

Buiten Europa

Momenteel wordt het vredeslicht overgevlogen naar New York, Argentinië en Bolivië. Vorig jaar kwamen er meldingen binnen vanuit Vladivostok en Australië. Ook in het hoge noorden signaleerden men groepen mensen die het vredessymbool naar hun woonplaats hadden gebracht.