Vlaams parlement Liesbeth Homans 2019

Brussels_-_Vlaams_Parlement

Vredeslicht voor het eerst in het Vlaams parlement.

Het vredeslicht is amper 2 vierkante centimeter groot. Toch leeft er bij velen een verlangen om het vredessymbool zelf in eigen handen te mogen ontvangen. Iedereen wil het reizende licht dat zoveel mensen met elkaar verbindt langs de eigen ogen voorbij zien schuiven. Kortom: Niemand laat de symboliek van het vredeslicht onberoerd. Van het Vlaams parlement kregen we groen licht. Voor het eerst in de geschiedenis, kwam het kleine ding ook voorbij de deuren van het huis der Vlaamse volksvertegenwoordigers.

De eer viel te beurt aan de leerlingen uit GO basisschool Mijlpaal uit Drongen. Zoals een goede gids het past, werden we doorheen de gangen van het parlementair hart in Vlaanderen geloodst. En we kunnen het getuigen. De voorzitster zelf van het Vlaams parlement ontving uit onschuldige kinderhanden na 4500 km het vredessymbool uit het verre Oosten. Het vredeslicht mocht haar licht laten uitschijnen tussen de muren van haar werkkamer. Opnieuw een significante indicatie dat het vredeslicht zich wel degelijk doorheen veel muren en deuren een weg weet te banen . Vanaf heden geen schaduwzijde, noch donkere kanten aan Liesbeth Homans meer te bespeuren. Want een stralende voorzitster is na het ontvangen van onze warme woorden er twee waard.

80056498_761739980960327_5777364121364201472_o

Een parlementsvoorzitster is er voor iedereen.

Een voorzitster probeert in het hart van onze democratie iedere fractie aan het woord te laten. De meningen liggen vaak uiteen en soms is het niet altijd even makkelijk om een compromis te vinden. Mensen weten nooitt waarom de aanwezigheid van het vredeslicht in dit parlement goed voor is. Maar zolang het vredessymbool wordt ontvangen door een prominent uit de Vlaams regering, mogen we hoopvol uitkijken naar de toekomst. Gewapend met het thema voor dit jaar: Vrede vraagt moed! wordt elk parlementslid aangesproken om te groeien naar wat ons vooruit kan helpen. In aanwezigheid van de parlementsvoorzitster bleef dit vredeslicht echter pal in het midden van de kaars branden. Het licht dat warmte en liefde wil doorgeven, maar niets wil vernietigen. De boodschap is aangekomen en alvast ook terug vertrokken. En of er linken te leggen zijn tussen een parlementsvoorzitter en het vredeslicht? Zeer zeker: ‘Een parlementsvoorzitter en een vredeslicht is er voor iedereen! “

Warm onthaal door de voorzitster zelf.

Voorzitster Liesbeth Homans wist duidelijk dit symbool naar waarde te schatten.  Het vredeslicht is trouwens meer dan een gewone vlam … Het symbool van hoop komt volgens de voorzitster iedereen toe. Temeer omdat deze menselijke ketting van ‘het-licht-aan-elkaar-gevende-mensen’ vanuit deze plek kan en mag vertrekken doorheen het landschap. En veel woorden zijn hier niet voor nodig. En komt het licht iets vroeger of iets later dan voorzien? Het blijft de moeite om er naar uit te kijken. ……. Een vredeslicht komt nl… nooit te vroeg en nooit te laat.

Het geheim van Liesbeth Homans.

Voor mensen die zich afvragen waarom genodigden en parlementairen uit haar kantoor vaak met de glimlach naar buiten komen? Het geheim van de voorzitster werd door onze kinderen onmiddellijk ontrafeld. Liesbeth Homans beschikt namelijk over een parlementaire glazen pot met lekker snoep. Het deksel werd eraf genomen. De snoepvoorraad verdween  zienderogen en de rest mag je, indien je dit wenst, zelf aanvullen.

Boodschap werd in ontvangst genomen door het vredesinstituut.

De voorzitster werd bijgestaan door twee belangrijke prominenten van het Vlaams Vredesinstituut. Mevrouw de voorzitster van de raad van bestuur Mieke Vanhecke en directeur mevrouw Elke Devroe.

We zijn mevrouw de voorzitster dan ook heel dankbaar. Om voor ons, maar vooral voor het vredeslicht ‘de tijd’ te nemen.