De Algemene Vergadering

Algemene Vergadering. ....... Zaterdag 4 juni 2022 om 14u30 -17u00 / Clementspoort Overwale 3 9000 Gent

Het belang van een Algemene Vergadering. (AV)

Voor de Vzw Vredeslicht is inspraak van onze leden een vaste kernwaarde.  Enerzijds streven we ernaar om onze afdelingen een grote vorm van autonomie aan te bieden. Anderzijds zoeken we naar de raakvlakken die ons samen brengen.

Onze werking steunt op 2 pijlers. Vooreerst is de AV (Algemen Vergadering) het hoogste orgaan binnen onze organisatie. De AV kan je vergelijken met “het parlement” van een kleine groep mensen. Tijdens de AV worden zo goed als alle beslissingen genomen. We geven inzage over onze financiële rekeningen, beluisteren wenken en suggesties van andere afdelingen, zoeken we naar oplossingen voor een aantal uitdagingen. We spreken ons uit over de kansen die we kunnen opnemen. Tot slot wordt deze bijeenkomst afgesloten door een Raad van Beheer samen te stellen. (Dit is de 2de pijler van onze werking)

De Raad van Beheer (Het bestuur) voert eerder uit wat hen door de Algemene Vergadering wordt opgedragen. Je kan een raad van beheer het best vergelijken met ‘een regering’. Dit orgaan bestaat uit een handvol mensen, waaronder een voorzitter, secretaris, een materiaalverantwoordelijke, eventueel kan dit aangevuld worden door een penningmeester, een persverantwoordelijke, een webmaster, enz. . Zonder advies in te winnen van de Algemene Veradering, kan het bestuur moeilijk zelfgekozen krijtlijnen uittekenen.

Het belang om zich als organisatie, vereniging of particulier aan te melden voor de algemene vergadering mag dus niet onderschat worden.  Jouw mening tijdens dit evenement telt dus wel degelijk mee.

Uiterste inschrijvingsdatum (AV): Zaterdag 21 mei 2022 

Mensen die zich elektronisch wensen in te schrijven kunnen dit doen tot en met zaterdag 21 mei 2022. Deze deelnemers worden 14 dagen voor de Algemene Vergadering een schriftelijk uitnodiging toegestuurd met bijhorende agenda . Variapunten, wenken of suggesties kunnen steeds schriftelijk worden ingediend . Deze punten  nemen we op tijdens de besprekingen. Na deze vergadering wordt er werk gemaakt om de notulen (verslag) openbaar te publiceren.

Programma 

Namiddag

– Locatie: Clementspoort: Overwaele 3 9000 Gent.

Vanaf 14u00 : onthaal
14u30 . Deel 1 Algemene vergadering.
15u15: Pause Gebak met koffie
15u45 – Deel 2
16u30 – Einde

Inschrijving Algemene Vergadering…

Uiterste inschrijvingsdatum t.e.m zaterdag 21 mei 2022.

 

Om een zicht te krijgen over het aantal aanwezige mensen op de Algemene Vergadering, maken we gebruik van een inschrijvingsformulier. Indien mogelijk verwijzen we u graag naar onze inschrijfpagina hieronder. Na inschrijving krijgt u  een bevestigingsmail met de locatie waar u zich naartoe kan begeven. De locatie ligt op een 150 meter van het Sint-Pietersstation. Gebruik maken van het openbaar vervoer is een aanrader..

  "Ik/Wij neem/nemen graag deel aan de AV Vredeslicht VZW in Gent op 4 Juni 2022 om 14u30. Ik/Wij vertegenwoordig/vertegenwoordigen hierbij een:

  Indien mogelijk: Naam van de Organisatie.

  Naam en Voornaam van de contactpersoon.

  Telefoon (indien gewenst, zo kunnen we snel met u contact opnemen)

  Gemeente waar jouw organisatie werkzaam is.

  Indien mogelijk, een e-mail adres waar we de uitnodiging van de AV kunnen verzenden.

  Aantal Personen aanwezig op de Algemene Vergadering: 1 Persoon:/ 10 Personen :

  Heb je voor ons nog een vraag of een wenk mee te geven?
  Maak hiervoor gerust gebruk van de ruimte hieronder.

  foto Unsplash

  Dank voor de inschrijving.