Een hoopvol teken onderweg van Bethlehem naar Europa.

Een vredevol moment brengt mensen samen.

De wereld is een diverse verzameling van levensbeschouwingen, die er elk hun eigen rituelen op nahouden.  Deze geloofsovertuigingen helpen ons om vastomlijnde geloofsregels en structuren te respecteren. Voor velen zijn deze regels een leidraad, een houvast en een meerwaarde in het leven. Maar het trekken van deze levensbeschouwelijke grenzen mag op zich geen uitnodiging zijn om van elkaar weg te groeien. Integendeel.

 

Bethlehem is vaak het toneel van een conflictgolf.  De omstandigheden waarin mensen leven, is niet altijd eenvoudig te noemen.

De symbolische waarde van het vredeslicht is daarom dan ook bijzonder groot, want het verbindt mensen met goed nieuws. Het succes om het vredeslicht verder door te geven, staat of valt dan ook met mensen, die een groot hart voor onze de samenleving willen tonen. Bethlehem staat voor het vormen van deze warme ketting hiervoor graag aan de aftrap.

Voor het Europa bereikt, wordt het vredeslicht al doorheen 5 verschillende levensbeschouwingen geloodst. Het beheer van het kerkgebouw in Bethlehem, wordt gezamenlijk uitgevoerd door de Rooms-Katholieke, de Grieks-Orthodoxe en de Armeens-Apostolische Kerk. Bij het verlaten van dit gebouw,  komt men in een overwegend moslimgebied terecht. Twee kilometer verderop, doorkruist het vredeslicht het grensgebied met Israël.

De actie is wellicht voor Bethlehem een teken van hoop. In de hoop dat wer van overtuigd mogen zijn dat mensen wel degelijk kunnen samenwerken, ondanks culturele, politieke en religieuze verschillen.

Leave a Comment

Event Details