Een hoopvol teken onderweg van Bethlehem naar Europa.

Een vredevol moment brengt mensen samen.

De wereld is een diverse verzameling van levensbeschouwingen, die er elk hun eigen rituelen op nahouden.  Deze geloofsovertuigingen helpen ons om vastomlijnde geloofsregels en structuren te respecteren. Voor velen zijn deze regels een leidraad, een houvast en een meerwaarde in het leven. Maar het trekken van deze levensbeschouwelijke grenzen mag op zich geen uitnodiging zijn om van elkaar weg te groeien. Integendeel.

 

Bethlehem is vaak het toneel van een conflictgolf. Onder hen woont een gerespecteerde dame, die weet dat het radicaliseren van standpunten uiteindelijk niemand een stap verder helpt. Mevrouw de burgemeester ‘Vera Baboun’ doet haar uiterste best om een diverse samenleving bij elkaar te houden. De omstandigheden waarin ze moet werken, zijn niet van de makkelijkste. Ingewijden spreken dan ook met superlatieven over haar werk. Vooral de veerkracht die ze aan de dag legt, werkt voor velen inspirerend. Elke kans tot toenadering tussen rivaliserende partijen neemt ze mee op in haar agenda, in de hoop om tot een dialoog te komen. Met hierbij een centrale de zorg, om zowel in de politieke als in de religieuze wereld, niet te snel radicale standpunten te willen innemen. Mensen beluisteren en proberen te bemiddelen, behoren tot de kerntaken van deze burgemeester.

De symbolische waarde van het vredeslicht is daarom dan ook bijzonder groot, want het verbindt mensen met goed nieuws. Het succes om het vredeslicht verder door te geven, staat of valt dan ook met mensen, die een groot hart voor onze de samenleving willen tonen. Bethlehem staat voor het vormen van deze warme ketting hiervoor graag aan de aftrap.

Voor het Europa bereikt, wordt het vredeslicht al doorheen 5 verschillende levensbeschouwingen geloodst. Het beheer van het kerkgebouw in Bethlehem, wordt gezamenlijk uitgevoerd door de Rooms-Katholieke, de Grieks-Orthodoxe en de Armeens-Apostolische Kerk. Bij het verlaten van dit gebouw,  komt men in een overwegend moslimgebied terecht, waar een christelijke vrouwelijke burgemeester aan het hoofd van staat. Twee kilometer verderop, doorkruist het vredeslicht het grensgebied met Israël.

De actie is wellicht voor deze burgermoeder een teken van hoop. Ze is ervan overtuigd dat mensen wel degelijk kunnen samenwerken, ondanks culturele, politieke en religieuze verschillen.

Evenement Details
  • Begin datum
    21 november 2019
  • Eind datum
    28 november 2019
  • Categorie