Voor de eerste stad van ons land.

Het vredeslicht komt naar de oudste stad van ons land. De Vrienden van de kerststal – vrijwilligers die jaarlijks in de basiliek een kerstdorp bouwen – halen het vredeslicht naar de oudste en tevens ook gezellige stad Tongeren.

De brandende vredeskaars komt tegen kerst dit jaar naar Limburg, meer bepaald naar Lommel, Hasselt en Tongeren. Tongeren kan rekenen op een bloeiend verenigingsleven. Zo bouwen de kerststalvrienden jaarlijks de naar alle waarschijnlijkheid ‘mooiste kerststal’ van het land. Maar dit jaar krijgt de kerststal gezelschap. Het vredessymbool dat ondertussen tijdens de nieuwjaarsperiode 40 miljoen keer wordt verdeeld in Europa. In de Basiliek kan iedereen die het wenst een vredeslichtje in de vorm van een kaars komen afhalen. Zo wordt de vrede op symbolische wijze alom verspreid onder de mensen.

Maar het blijft in Tongeren niet bij de komst van het vredeslicht en de verspreiding ervan onder de mensen. “We bouwen rond het vredeslicht een heel programma”, aldus Tony Achtergael en Jean-Marie Vryens, twee Vrienden van de kerststal.

2 jaar geleden trok de mooiste kerststal van ons land 5000 bezoekers. Vorig jaar kreeg de herberg 12 000 bezoekers over de vloer. En met het vredeslicht er bij zou het bezoekersaantal wel eens kunnen stijgen.

“Het vredeslicht komt met de trein uit Linz (Oostenrijk). Daarna trekken we door de stad naar de basiliek, het verdeelpunt van de lichtjes. We nodigen alle mensen uit, mensen van diverse godsdiensten en verenigingen om aan dit vredesinitiatief deel te nemen. We maken er een vredesweekend van”, vervolgde het duo. Het vredeslicht komt uit Bethlehem in het Midden-Oosten.

We willen het stadsbestuur met burgemeester Patrick Dewael van harte danken om dit initiatief een kans te geven. Er wordt vaak over oorlog en geweld gesproken. Spreken over vrede is op z’n minst even zinvol. En hiervoor willen de vrienden van de kerststal de handen uit de mouwen steken. Een bijzondere dank ook aan ZEH Rik Palmans, deken van Tongeren, om dit project mee te helpen dragen.

Stip alvast zaterdag 22 december aan, want deze activiteiten zullen niet onopgemerkt voorbij gaan. Tongeren heel erg bedankt en succes met het initiatief. In Tongeren worden mensen door het vredeslicht verbonden.

Aankomst van het vredeslicht in Tongeren.

Zaterdag 22 december 2018.  Om 18u30 start de tocht naar de O.L.V. Basiliek. Ontvangstmoment op de Leopoldwal. Allen van harte welkom.

Voor meer infol  Tony Nachtegaele 0479542355   e-mail:  jeanmarievrijens@hotmail.com

 

Evenement Details