Het Vredeslicht.. een meerwaarde om..

Mensen aan elkaar verbinden…..

Velen voelen zich verbonden met de miljoen mensen, die tijdens de donkere dagen het vredessymbool met elkaar willen delen. Midden de feesttafel, bij patiënten in het ziekenhuis of het rusthuis en op openbare plaatsen, doet deze waakvlam ons aan iets herinneren. Namelijk dat we over menselijke, levensbeschouwelijke of politieke grenzen heen, door het vredeslicht, met elkaar verbonden kunnen worden. De symboliek van vuur, en meer bepaald van het vredeslicht, is bij mensen nooit veraf geweest.

DSC1506

Symbool van hoop in moeilijke tijden.

Het vredeslicht kan terugblikken op het overwinnen van een aantal obstakels. In 1991 speelde in Berlijn het vredeslicht  een rol van betekenis teneinde mensen uit de 2 stadsdelen tussen West-en Oost Berlijn met elkaar te verbinden  In het verlengde hiervan ontving wijlen bondskanselier Helmut Kohl ontving in deze Duitse hoofdstad het vredslicht als teken van verzoening. Ook aan de moeilijke grens tussen Palestina en Israël komt het vredessymbool voorbij .

Het vredeslicht is daarnaast een lichtpunt zijn patiënten en dedetineerden in tijden van ziekte, gevangenschap.

Op sportieve activiteit voor velen onder ons.

In ons land kiezen we er voor om het vredeslicht op menselijke kracht over te brengen van het ene dorp naar het andere. Alle soorten gemotoriseerde voertuigen proberen we hierij zo veel als mogelijk te weren. We doen een beroep op wandelaars, fietsers, lopers, jongeren, verenigingen om ons hierbij bij te staan.  In tegenstelling tot het overdragen van het olympisch vuur, nodigt het vredeslicht zo veel mogelijk mesen uit om het vredeslicht door te geven. .  De reacties van deelnemende joggingclubs en wandelclubs waren overwegend positief.  Heb je hiervoor interesse? Laat het ons dan ook weten.

Foto Friedenslichtlauf Deutschland
Foto Friedenslichtlauf Deutschland

Even tot rust komen.

Een ontvangstmoment organiseren.

In Zwitserland en Duitsland zijn er tal van plaatsen waar een grote menigte de intrede van het vredeslicht van dichtbij wenst te beleven. Meer dan  5000 mensen stonden het vredeslicht op te wachten aan het meeer van Zurich (CH). Ook in Dortmund en Dresden komt heel wat volk over de vloer. En in ons land groeit het aantal sympathisanten voor het vredeslicht aan.  Zowel in Eupen, Brugge, Tongeren, Ieper, Zedelgem en Boutersem mag de komst van het vredeslicht op veel bijval rekenen.

foto Vredeslicht Roeselare
foto Vredeslicht Roeselare

Een extra element van gezelligheid aan de feesttafel.

In bepaalde delen van Oostenrijk is het pas kerstavond, als de kaarsen op de feesttafel worden aangestoken met het vredeslicht. Kleinkinderen overhandigen het vredeslicht aan oma en opa. De kerstboom en het vredeslicht zijn zonder enige twijfel onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Deze elementen dmogen in geen geval ontbreken om er een geslaagd feest van te maken.

foto unsplash dinner
foto unsplash dinner

Op zoek naar wat we met elkaar gemeen hebben.

Paus Franciscus ontvangt in Rome het vredeslicht.
P1010949-300x225
Het vredeslictht op bezoek in een moskee. (foto friedenslitht.de)

Het vredeslicht kan met alle mensen worden gedeeld. Ook met personen die  anders, maar op een even waardevolle wijze in het leven staan. De diversiteit aan invalswegen om het vredeslicht te identificeren, kan juist een meerwaarde zijn om mensen met elkaar te verbinden. Temeer omdat vanaf de vertrekplaats in Bethlehem, tot aan het vliegtuig in Tel Aviv, het vredeslicht over een afstand van amper 100 km. een gebied van 5 verschillende levensbeschouwingen weet te overbruggen.

Ook in West-Europa leven verschillende culturen en religies samen. Elke groep maakt deel uit van de samenleving.  Een kans waarbij dit vredessymbool ons uitnodigd, om naar elkaar te luisteren.  Elke levensbeschouwing en vereniging kan aan het vredeslicht een eigen duiding geven, zonder dat het storend moet overkomen bij de ander.

Het vredeslicht kan nl. onderdak krijgen in een kerk, een synagoge, een moskee, een abdij, het gemeentehuis, ziekenhuis, cultureel centrum , ‘het huis van de mens of bij een particulier.’ De vrede wordt doorgegeven aan kinderen, senioren, zieke mensen, christenen, arbeiders, moslims, kortom aan iedereen die een positieve bijdrage wil leveren aan onze samenleving.

Generatie-overbruggend.

lights-2942099_1920

Het vredeslicht brengt zowel kinderen, volwassenen en senioren samen. Zowel oud als jong kunnen het vredeslicht elkaar toebedelen.  Iedereen weet dat bij het overhandigen van het kleine licht enige voorzichtigheid geboden is. Kinderen laten we bv nooit alleen met vuur spelen.. Mits een goede begeleiding, is er uiteraard veel mogelijk.

Daarnaast worden er acties ondernomen om tal van senioren met het vredeslicht te bezoeken. Zowel in ziekenhuizen, rusthuizen als bij mensen thuis, wordt de jeugd in Oostenrijk en sinds kort ook in ons land  mee ingeschakeld. Heeft het gemeentebestuur voor alleenstaanden een kerstkaartje of een uitnodiging te bedelen? Dan wordt dit door jongeren met het vredeslicht aan de betrokkene overhandigd. Het vredeslicht geeft jonge mensen kansen om met senioren in contact te komen. Zowel aan huis als in een woonzorgcentrum.

Een kans om te praten met mensen die wat minder sociale contact hebben.

Foto Unsplash Toni Oprea
Foto Unsplash Toni Oprea

Het vredeslicht is voor ons allemaal een kans om het probleem van de eenzaamheid zoveel als mogelijk in te dijken. Daarom werken we graag samen met gemeentebesturen en organisaties om zoveel als mogelijk mensen op te zoeken.

Een dank-je-wel licht overhandigen.

Het  gebeurt nog altijd te weinig. Iemand ‘dank je wel’ zeggen. Een arts die iemand heeft genezen, een brandweerman die iemand kon redden, een leerkracht die een kind iets bijbracht, een postbode die tijd vrij maakt voor senioren. Er zijn redenen genoeg om uit dankbaarheid iemand in een bijzonder daglicht te stellen en te overhandigen. Wellicht was deze man of vrouw in het afgelopen jaar een licht voor iemand anders. Om hiervoor mensen te huldigen, willen we graag tijd vrijmaken. Deze verhalen van dienstbaarheid en liefde zijn vaak de mooiste verhalen die mensen elkaar kunnen toebedelen. In het licht van Kerstmis menen we te weten dat het vredeslicht hier een rol van betekenis kan spelen.

Verbonden blijven met dierbare overledenen.

Je bent pas overleden, als je wordt vergeten. Tijdens de feestdagen worden mensen soms geconfronteerd met een lege stoel in de woonkamer. Iemand die er niet meer is.  Soms is dit gemis groot. Mensen kiezen er dan voor om het vredeslicht op het graf te plaatsen, terwijl aan de feesttafel hetzelfde vredeslicht brandt.  Op een of andere wijze blijft men dan  verbonden met mensen die we jammer genoeg uit handen moesten geven.

Een bijzondere uitnodiging …. .

Het vredeslicht heeft iets. Aan ieder van ons om uit te maken wat het voor mensen kan betekenen. Het positieve van het verhaal is,  dat mensen ermee aan de slag kunnen.  Het is een middel, waartoe mensen zich weten te engnageren.