Het Europees parlement in Straatsburg

Vredesboodschap komt aan in Straatsburg: “Europees parlement.” 

europees-parlement

Sinds 1989, organiseert dhr Paul Rübig, volksvertegenwoordiger voor het Europees parlement,  jaarlijks een excursie voor jongeren naar Straatsburg. Op basis van een aantal criteria worden leerlingen van een school uit Steyr (Oö) geselecteerd. Wie goed zingen kan, of een instrument weet te bespelen, krijgt een wildcard aangeboden om zich in alle rust voor te bereiden op een belangrijke ontmoeting. Een ontmoeting met het politieke hart van Europa. Het is echter wel aan de studenten om vragen te stellen, vragen die keurig op voorhand in de school werden voorbereid. Aan de resultaten te zien, waren zowel jongeren, leerkrachten als volksvertegenwoordigers ervan overtuigd, dat een jongerentreffen met Europese parlementairen, voor herhaling vatbaar is en nog verder kan uitgebouwd worden.

Deze bijzondere zitting is vooral “een tweerichtingsverkeer“. Jongeren kunnen hun zorgen en wenken overmaken aan politiek verantwoordelijken. En de Europese volksvertegenwoordigers krijgen op hun beurt de ruimte om met jonge mensen in gesprek te komen. Ondertussen is de bijeenkomst een verworven traditie geworden, een unieke manier om in aanraking te komen met de Europese politiek.

De Eu. is een vredesproject.

Straatsburg met zijn 280 000 inwoners, verleent onderdak aan het Europees parlement en het Europees hof voor de rechten van de mens. Dat Straatsburg werd uitgekozen als uitvalsbasis is geen toeval. De afgelopen 200 jaar is de stad als gevolg van oorlog en annexatie in 1681, 1870, 1918, 1940 en 1945 van Duitse in Franse handen overgegaan en omgekeerd. Onder deze oorlogen heeft de stad geleden. “Vergeet daarbij niet dat de EU is gebouwd op de ruïnes van een conflict.”, legde Europees volksvertegenwoordiger Rübig bij de overdracht met studenten uit.

 

De Vrede …er kan altijd aan gewerkt worden. ..

Een aantal jaren geleden werd Europa getroffen door een conflict in het voormalig Joegoslavië.  De naam “Srebrenica” klinkt bij iedereen van ons wellicht nog bekend in de oren.  Grenzen werden ondanks gemaakte afspraken letterlijk en figuurlijk overschreden. En uiteindelijk kan niemand ons in de toekomst garanderen, dat Europa een bastion wordt van vrede en stabiliteit. In die zin blijft overhandigen door jongeren van een vredessymbool aan de Europese en nationale instellingen een noodzaak. Door hier juist elk jaar aandacht aan te besteden, maak je de vrede bespreekbaar in Europa. Vrede is een werkwoord voor jong en oud. “Het vredeslicht uit Bethlehem is een duidelijke herinnering aan wat echt telt. Het herinnert ons er aan, dat gewelddadige conflicten in regio’s, het dagelijks leven van mensen bepalen.” , aldus Europees volksvertegenwoordiger Paul Rübig.

Een aantal getuigenissen.

EP-EUI Policy Roundtable: Monitoring media pluralism in the EU: risks, opportunities and best practices

Onder de aanwezigen …. volksvertegenwoordiger …. Mairead McGuinness uit Ierland, die jammer genoeg ervaringen heeft met een burgeroorlog. De vice-voorzitster van het parlement, was ontroerd door de jongeren: “Ik groeide op in Ierland, te midden van een conflict. Voor mij is de EU een vredesproject, want zonder de EU, zouden de wapens vandaag wellicht in mijn vaderland nog lang niet gezwegen hebben.”

20141215_ep-013919_mcu_109

Voormalig voorzitter Schulz herinnerde zich als jonge Duitser een aantal jaren geleden ook de gruwelen van de twee wereldoorlogen: “We zijn allebei kinderen van huishoudens, waar de vaders broers en zussen, ooms en tantes gruwelijkheden moesten aanpakken die ons tot een gemeenschappelijk doel hadden gebracht, ongeacht onze politieke verschillen: Wat we voor ogen moeten houden is voor ieder van ons duidelijk. In geen geval opnieuw oorlog in Europa! Dat is onze taak.”

13. kohl

Een warm eerbetoon aan wijlen Helmut Kohl voor de inspanningen die hij leverde voor het Europa waar we in vandaag mogen in leven. De man, die het vredeslicht naar waarde wist in te schatten, werd zelf op het einde van de oorlog opgeroepen, om als jongere nazi-Dutisland te dienen. Deze ervaring heeft hem getekend tot wie hij was. .

1513781527.4367-hlw-und-htl-bringen-friedenslicht-ins-eu-parlament

De scholieren bezochten nadien burgemeester van Straatsburg Roland Ries, om het licht van de vrede aan de burgervader te overhandigen.