Het Europees parlement in Straatsburg

Vredesboodschap komt aan in Straatsburg: “Europees parlement.” 

europees-parlement

Sinds 1989, organiseren Oostenrijkse parlementsleden jaarlijks een excursie voor jongeren naar Straatsburg. Op basis van een aantal criteria worden leerlingen van een school uit Steyr (Oö) geselecteerd. Wie goed kan zingen of een instrument weet te bespelen, krijgt een wildcard aangeboden om zich in alle rust voor te bereiden op een belangrijke ontmoeting. Een ontmoeting met het politieke hart van Europa. Deze jongeren krijgen de kans om vragen te stellen aan de parlementsleden. Vragen die werden vorobereid in de klas. Aan de resultaten te zien, waren zowel jongeren, leerkrachten als volksvertegenwoordigers ervan overtuigd, dat een jongerentreffen met Europese parlementairen, voor herhaling vatbaar is en nog verder kan uitgebouwd worden.

Deze bijzondere zitting is vooral “een tweerichtingsverkeer“. Jongeren kunnen hun zorgen en wenken overmaken aan politiek verantwoordelijken. En de Europese volksvertegenwoordigers krijgen op hun beurt de ruimte om met jonge mensen in gesprek te komen. Ondertussen is de bijeenkomst een verworven traditie geworden, een unieke manier om in aanraking te komen met de Europese politiek.

De Vrede …er kan altijd aan gewerkt worden. ..

De laatste 20 jaar werd en wordt Europa getroffen door conflicten in het voormalig Joegoslavië en Oekraïne.  De naam “Srebrenica” en Bucha klinken bij iedereen van ons wellicht  bekend in de oren.  Grenzen werden ondanks gemaakte afspraken letterlijk en figuurlijk overschreden. En uiteindelijk kan niemand ons in de toekomst garanderen, dat Europa een bastion wordt van vrede en stabiliteit. In die zin blijft overhandigen door jongeren van een vredessymbool aan de Europese en nationale instellingen een noodzaak. Door hier juist elk jaar aandacht aan te besteden, maak je de vrede bespreekbaar in Europa. Vrede is een werkwoord voor jong en oud. “Het vredeslicht uit Bethlehem is een duidelijke herinnering aan wat echt telt. Het herinnert ons er aan, dat gewelddadige conflicten in regio’s, het dagelijks leven van mensen bepalen.” , aldus voormalig Europees volksvertegenwoordiger Paul Rübig.

Voor meer info: hier klikken

Een aantal getuigenissen.

Voormalig voorzitter Schulz herinnerde zich als jonge Duitser een aantal jaren geleden ook de gruwelen van de twee wereldoorlogen: “We zijn allebei kinderen van huishoudens, waar de vaders broers en zussen, ooms en tantes gruwelijkheden moesten aanpakken die ons tot een gemeenschappelijk doel hadden gebracht, ongeacht onze politieke verschillen: Wat we voor ogen moeten houden is voor ieder van ons duidelijk. In geen geval opnieuw oorlog in Europa! Dat is onze taak.”

foto genomen door sceenshot filmreportage licentie ORF
foto genomen door sceenshot filmreportage licentie ORF

Een warm eerbetoon aan wijlen Helmut Kohl voor de inspanningen die hij leverde voor het Europa waar we in vandaag mogen in leven. De man, die het vredeslicht naar waarde wist in te schatten, werd zelf op het einde van de oorlog opgeroepen, om als jongere nazi-Dutisland te dienen. Deze ervaring heeft hem getekend tot wie hij was. .

De scholieren bezochten nadien burgemeester van Straatsburg Roland Ries, om het licht van de vrede aan de burgervader te overhandigen.

Ook in Brussel wordt het vredeslicht door ORF aangeboden. 

foto ORF  Voorzitster Europese comissie  Ursula von der Leyen, / projectleider Günther Madlberger/ Landhauptman Thomas Stelzer.
foto ORF Voorzitster Europese comissie Ursula von der Leyen, / projectleider Günther Madlberger/ Landhauptman Thomas Stelzer.
(c) foto ORF voorzitster Europese commissie Ursla von de Leyen ontvangt het Vredeslicht in Brussel
(c) foto ORF voorzitster Europese commissie Ursla von de Leyen ontvangt het Vredeslicht in Brussel
Recente berichten
Recente reacties
    Archieven
    Categorieën